glyfosaat_pesticide_EU

Europese milieucommissie houdt verlenging glyfosaatgebruik niet tegen

De Europese milieucommissie vond geen meerderheid voor een standpunt waarin opgeroepen werd tot een totaalverbod op glyfosaat. VILT weet dat de milieucommissie haar standpunt heeft vastgestemd over maatregelen inzake duurzaam gebruik van gewasbescherming. Daarbij moet een bindend wetsvoorstel voor een vermindering zorgen van gewasbeschermingsmiddelen. De commissie wil dat verbruik tegen 2030 met 50 procent verminderd zien.

De resolutie inzake een totaalverbod op glyfosaat haalde 38 stemmen voor, 40 stemmen tegen en zes commissieleden onthielden zich. De sociaaldemocraten, de groenen en uiterst links zijn de pleitbezorgers van een glyfosaatverbod. “Helaas weegt ook in de milieucommissie het belang van de agro-industrie zwaarder dan de volksgezondheid”, reageert Europees parlementslid Sara Matthieu (Groen). Voor haar partij is een verlenging totaal onverantwoord. De Europese Commissie had in september voorgesteld om het actieve bestanddeel glyfosaat met tien jaar te verlengen. Twee weken geleden werd het voorstel voorgelegd en gestemd door de 27 Europese lidstaten, maar tot een akkoord kwam het niet.

Nieuwe stemronde

Het voorstel kon rekenen op veel steun in het zuiden en het oosten van Europa. Terwijl Oostenrijk en Luxemburg dan weer duidelijk hadden gemaakt dat ze tegen de verlenging zouden stemmen. Zwaargewichten zoals Duitsland en Frankrijk kozen net als België en Nederland voor een onthouding. In november volgt er opnieuw een stemronde. Als ook daar geen meerderheid gevonden wordt, kan de Europese Commissie tegen 14 december zelf een besluit nemen. Ze kan ook op elk moment beslissen om haar voorstel aan te passen om meer lidstaten achter een verlenging te scharen.

Naast glyfosaat stemde de milieucommissie ook over een ontwerpwet inzake de algemene vermindering van het gebruik van pesticiden (SUR), die goedgekeurd werd. De commissieleden willen dat er minstens 50 procent minder bestrijdingsmiddelen worden gebruikt in de EU tegen 2030. Daarnaast roept de commissie ook op tot een vermindering van 65 procent voor ‘gevaarlijkere producten’ zoals pesticiden die niet-goedgekeurde stoffen bevatten die worden gebruikt via tijdelijke, nationaal goedgekeurde noodvergunningen.

lees ook

Infrabel wil glyfosaat verminderen maar wel blijven gebruiken

De ontwerpwet van de milieucommissie zou ook resulteren in een totaalverbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in gebieden zoals Natura 2000-natuurgebieden, met uitzondering van pesticiden die zijn goedgekeurd voor biologische landbouw en biologische bestrijding. Over deze ontwerpwet zullen de leden van het Europees parlement nog moeten stemmen eind november. Het tijdschema voor de Raad is nog onduidelijk, maar voor het einde van het jaar zou er een standpunt moeten zijn, aldus VILT.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.