windmolens noordzee

Zes windhavens bundelen krachten om Europese doelstelling te halen

Zes toonaangevende windhavens, waaronder Port Oostende, hebben een verklaring ondertekend waarin ze overeenkomen om samen te werken. Op die manier moet de groene transitie versnellen zodat Europa de doelstelling van 65 GW tegen 2030 haalt.

Eigenlijk zijn het concurrenten van elkaar, maar nu hebben vertegenwoordigers van de zes grootste Europese windhavens elkaar de hand geschud. Ze deden dat tijdens de ondertekening van een verklaring in het Deense Port Esbjerg. De windhavens kwamen overeen om hun krachten te bundelen om zo de groene transitie te versnellen. Daarmee dragen zij bij aan het bereiken van de ambitieuze Europese doelstellingen voor de inzet van windenergie.

65 GW tegen 2030

De doelstelling voor de Europese offshore windstrategie is 65 GW tegen 2030. Dat is een hele opgave, zeker omdat er vandaag voor amper 13 GW aan turbines staan in de zeeën rond Europa. Een kleine rekensom maakt duidelijk dat een vervijfvoudiging van de capaciteit nodig is om tegen 2030 de doelstellingen te halen. De doelstellingen zetten de windhavens al langer onder druk omdat er momenteel simpelweg niet genoeg havencapaciteit is om alle windparken te installeren. Daarom bundelen de zes grootste windhavens van Europa nu de krachten.

De vertegenwoordigers van de zes Europese windhavens bij de ondertekening (foto Port Oostende)

Hoewel het in feite concurrenten zijn, hebben de verantwoordelijken in Port Esbjerg een samenwerking ondertekend. Tegelijk vonden de eerste discussies en het uitwisselen van ervaringen plaats. De doelstelling is om op zowel operationeel als praktisch niveau samen te werken. “Als grootste offshore havens van Europa zijn we cruciaal om deze enorme uitbreiding te realiseren. We zijn volledig toegewijd en staan klaar om ons deel van het werk te doen. Door de samenwerking tussen de havens te versterken, kunnen we de basis leggen die zal leiden tot toekomstige uitbreiding en voldoende capaciteit”, staat in de verklaring.

Signaal geven

Volgens de betrokken CEO’s geven de havens ook een signaal aan de markt dat ze tot alles bereid zijn om de groene transitie met offshore wind te versnellen. In mei vorig jaar verhoogde de Verklaring van Esbjerg de doelstelling voor offshore windenergie in Europa drastisch. Duitsland, Denemarken, België en Nederland hebben een gezamenlijk doel gesteld om in 2030 ten minsten 65 GW offshore windenergie te leveren.

De betrokken havens zijn Port Oostende, Groningen Seaports/Eemshaven (NL), Nedersachsen Ports/Cuxhaven (Dui), Nantes-Saint Nazaire Port (FR), Humber (VK) en Port Esbjerg (DEN). Zij zullen vooral hun kennis en beste praktijken met elkaar delen, met inachtneming van de mededingingswetgeving. De havens kunnen bijvoorbeeld samenwerken om ruimtegebrek op te lossen. Als de ene haven slechts ruimte heeft voor een half project, dan kan een andere haven ruimte hebben voor de andere helft.

lees ook

Steeds meer windenergie op zee

Tweejaarlijkse ontmoetingen

De havens zullen zorgen voor optimale processen en bijvoorbeeld digitale ervaringen delen. Zo heeft Port Esbjerg een tool ontwikkeld (digital twin) die de capaciteit van offshore windenergie in de toekomst kan verdrievoudigen zonder uit te breiden. De samenwerking moet ook het politieke werk in Europa ondersteunen. Het is de bedoeling dat vertegenwoordigers van de zes havens elkaar twee keer per jaar ontmoeten. “Deze samenwerking is belangrijk omdat we elkaar sterker maken. Het is ook voor de groene transitie belangrijk dat we professionele informatie delen met alle stakeholders in de offshore-industrie zodat we een professioneel platform kunnen creëren”, zegt Dirk Declerck, CEO Port Oostende.

De huidige inspanningen verschillen enorm van land tot land. Zij telt België 399 offshore windturbines en is het een vitaal knooppunt voor de volgende zone voor de Westkust van Vlaanderen en andere windenergieprojecten op de Noordzee. Duitsland wil de capaciteit tegen 2030 opdrijven tot 30 GW en 70 GW in 2050. Dat steekt fel af tegen de achterstand van bijvoorbeeld Frankrijk. Daar is pas onlangs de eerste offshore windturbine geplaatst. “We zijn nieuw in de industrie en hopen dat de samenwerking zal bijdragen aan het vinden van oplossingen voor de knelpunten waar we allemaal mee te maken hebben”, aldus Olivier Tretout, CEO van Nantes Saint-Nazaire Port.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.