Waterstofnetwerk

Federale overheid pompt 250 miljoen euro in waterstofnet

De federale ministerraad heeft een subsidie van 250 miljoen euro goedgekeurd voor een waterstofnetwerk. Het bedrag dient voor de ontwikkeling van een waterstofverbinding met Duitsland en van het waterstofvervoersnet in en tussen de Belgische energieclusters.

Begin juli keurde de Kamer de eerste Belgische waterstofwet goed, nadat eerder de commissie Energie al haar zegen had gegeven. In april maakte de ministerraad een budget vrij van 300 miljoen euro om de ontwikkeling van infrastructuur voor waterstof- en CO2-vervoer te ondersteunen. De ministerraad heeft nu 250 miljoen euro van dit budget toegewezen aan de aanleg van een waterstofverbinding met buurland Duitsland en voor de ontwikkeling van het waterstofvervoersnet in en tussen de industriële clusters van Gent, Antwerpen, Bergen, Charleroi en Luik. Dat schrijft minister Tinne Van der Straeten (Groen) in een persbericht.

Voorsprong vergroten

De (nog aan te duiden) waterstofvervoersnetbeheerder zal de subsidie ter beschikking krijgen. Over de bestemming van de resterende 50 miljoen zal de ministerraad op een later tijdstip een beslissing nemen. “België is koploper in hernieuwbare waterstof”, zegt minister Van der Straeten. Met de bouw van een Belgisch waterstofvervoersnet versterken we deze voorsprong.”. De eerste federale waterstofstrategie kreeg in oktober 2021 vorm. Een jaar later volgde een update. België wil waterstof inzetten in sectoren waar het relevant is voor de energietransitie.

lees ook

Eerste Belgische waterstofwet goedgekeurd door Kamer

De waterstofwet positioneert België als technologieleider en als draaischijf voor de invoer en doorvoer. De strategie is gebaseerd op vier pijlers:

  • België positioneren als draaischijf voor de invoer en doorvoer van hernieuwbare moleculen in Europa
  • Versterken van het Belgisch leiderschap in waterstoftechnologieën
  • Het in leven roepen van een robuuste waterstofmarkt
  • Samenwerking als belangrijkste succesfactor

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.