Denuo_afvalverwerking

Financiële steun voor projecten hergebruik of recycling van afval

Innoviris Brussels heeft een projectoproep gelanceerd om de haalbaarheid en levensvatbaarheid na te gaan van een innovatief project voor het hergebruik of de recycling van afval. Circulaire Innovatie: Re-use & Recycle sluit af op 13 juni. Op 23 april organiseert Innoviris Brussels een infosessie.

De oproep geldt weliswaar enkel voor ondernemingen met activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bedrijven die van plan zijn om een innoverend initiatief op te zetten gebaseerd op het hergebruik of de recycling van afval, kunnen de haalbaarheid van hun idee nagaan. Onder de projectsubsidie vallen ook experimenten met het ontwerp, onderzoek naar herkomst van afval enzovoort. Geselecteerde projecten kunnen binnen Circulaire Innovatie: Re-use & Recycle genieten van een subsidie die 50 tot 70 procent van de kosten dekt.

Voorwaarden en infosessie

Aan de steun zijn enkele voorwaarden verbonden. Zo moet de onderneming (nv, vzw, cv, bv, enz.) actie zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De onderneming wil een activiteit (product of dienst) ontwikkelen gebaseerd op het hergebruik of de recycling van afval. De subsidie moet een aantoonbaar stimulerend effect hebben op de uitvoering van het werkprogramma. Ook moet worden voldaan aan de verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

lees ook

Belgische afval- en recyclagesector bespaart dubbel zoveel CO2 dan dat het zelf uitstoot

De projecten moeten een looptijd van minimaal 6 maanden hebben. Het is mogelijk om een samenwerkingsproject in te dienen. In het regelement vind je een lijst van hulpmiddelen die ter beschikking zijn voor projectleiders. De toelatingsvoorwaarden vind je in dit formulier. Op dinsdag 23 april organiseert Innoviris Brussels een infovergadering op het kantoor. De sessie vindt plaats van 16 uur tot 17u30. Inschrijven kan via deze link.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.