Geen Europees akkoord over hoeveelheid uit te stoten broeikasgassen

Een herziening van de bestaande uitstootregels werd weggestemd, van een uitbreiding was er daardoor geen sprake meer.

Vrt nws betitelt het resultaat van de stemming alvast als een fiasco. Wat is er aan de hand? Het Europese ETS, voluit: Emissions Trading System, bepaalt hoeveel bedrijven mogen uitstoten. Het bestaande ETS legde al de uitstoot vast van elektriciteitscentrales, zware industrie (zoals staal- of cementfabrieken) en luchtvaart (binnen de EU). Met succes want de uitstoot in deze sectoren daalde. De Europese Commissie wilde daarop de uitstootregelgeving uitbreiden naar transport en verwarming van gebouwen.

To do: compromis zoeken

Het Europees Parlement stak daar een stokje voor en stemde zelfs de herziening van de huidige regelgeving weg. De reden: voor sommigen ging de herziening niet ver genoeg, voor anderen te ver. Er is dus opnieuw werk aan de winkel om tot een compromis te komen.

Lichtpuntjes

Er is ook wat goed nieuws: vluchten buiten de EU vallen voortaan ook onder het ETS, de uitstootnormen voor auto’s worden strenger en er moeten extra bossen en grasland komen.

Bron: vrt news

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.