Small,Child,Deafened,By,Roar,Of,A,Large,Jet,Aircraft

‘Geluidshinder Zaventem kost maatschappij 1 miljard euro’ 

Onderzoek in opdracht van Bond Beter Leefmilieu schat de economische last van de geluidshinder door de nationale luchthaven op meer dan 1 miljard euro per jaar. De overlast verstoort namelijk de nachtrust van duizenden omwonenden en werkt hart- en vaatziekten in de hand. 

Meer dan 220.000 omwonenden worden ‘heel sterk gehinderd’ door het vlieglawaai. Daarvan zijn er 109.000 buurtbewoners wiens slaap ernstig verstoord wordt, en 51.000 mensen met een sterk verhoogd risico op een hoge bloeddruk. Zo’n 2000 mensen ervaren een sterk verhoogd risico op hartziekten door de nabijheid van de luchthaven.  

Nieuwe omgevingsvergunning 

Marc Goethals, cardioloog aan het Onze-Lieve-Vrouw Ziekenhuis in Aalst legt uit hoe het komt dat vlieglawaai zo’n impact op de gezondheid heeft. “Ons lichaam reageert, dag en nacht, op autonome wijze op lawaai, omdat ons lichaam lawaai onbewust associeert met gevaar. Daardoor gaat ons lichaam in een toestand van verdediging, de zogenaamde ‘vecht-of-vlucht reactie’. Dat leidt tot stijging van de bloeddruk, een snellere hartslag en afgifte van stresshormonen”, aldus Goethals.  

Ook de Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt al jaren voor de gevolgen van een verstoorde nachtrust door overvliegend luchtverkeer. Omdat Brussels Airport een nieuwe omgevingsvergunning moet aanvragen, nam Bond Beter Leefmilieu (BBL) een studiebureau onder de arm om de maatschappelijke kost van de geluidsoverlast in kaart te brengen. Onderzoekers van studiebureau ENV-ISA hebben berekend dat de slaapverstoring, bloeddrukproblemen en hartziekten onze maatschappij op jaarbasis minstens 1 miljard euro kosten. Per nachtvlucht betekent dit gemiddeld 36.000 euro aan gezondheidsschade. Dat is volgens de onderzoekers nog een onderschatting, aangezien de kosten voor medicatie en hospitalisatie hierin niet zijn opgenomen. 

lees ook

Studie: luchtvervuiling gelinkt aan bloeddrukproblemen bij tieners

Strenge geluidsnormen 

Volgens BBL neemt Brussels Airport de problematiek niet voldoende ernstig in de nieuwe vergunningsaanvraag. “Brussels Airport Company beweert zwaar in te zetten op duurzaamheid en de leefbaarheid voor de omwonenden. In praktijk investeren ze voornamelijk in zonnepaneelparken en het elektrificeren van het grondverkeer. Maar dat leidt helemaal niet tot minder vliegtuiglawaai”, zegt Jasper Wouters van BBL. En van de gedifferentieerde opstijg- en landingsgelden die ze heffen – waarbij luide vliegtuigen meer moeten betalen – is de effectiviteit nog nooit aangetoond”. 

De koepel van milieuorganisaties pleit daarom voor een verbod op nachtvluchten, en strenge geluidsnormen zodat op termijn enkel nog geluidsarme vliegtuigen kunnen landen op de luchthaven. “We roepen minister Demir daarom ook op in de nieuwe omgevingsvergunning een tijdsgebonden traject met bindende voorwaarden richting een geluidsarme en CO2-neutrale uitbating van de luchthaven op te nemen. De gezondheid en de levenskwaliteit van de omwonenden moet hierbij centraal staan”, aldus Jasper Wouters. 

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.