Anthemis

Heidelberg Materials sluit zich aan bij CO2-project van Fluxys 

De cementactiviteit van Heidelberg Materials in België (momenteel CBR) wil het Anthemis-project implementeren in haar cementfabriek in Antoing om haar doelstellingen op het gebied van koolstofemissiereductie te halen. Met het project zal de CO2-uitstoot van de cementfabriek dalen met 97 procent.  

Heidelberg en Fluxys Belgium ondertekenden onlangs een intentieverklaring om een CO2-waardeketen te creëren. Het engagement onderstreept de bereidheid van het cementbedrijf om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het backbone-project voor CO2-transport dat de beheerder van de Belgische gasvervoersinfrastructuur heeft voorgesteld. In het kader van haar CO2-reductiedoelstellingen wil de cementactiviteit van Heidelberg Materials in België haar vestiging in Antoing uitrusten met een innovatieve hybride koolstof-afvanginstallatie.  

800.000 ton CO2 per jaar 

Het project heet Anthemis. Wanneer de installatie operationeel is, zal het de CO2-uitstoot van Antoing met meer dan 97 procent verminderen. Jaarlijks zal de installatie ongeveer 800.000 ton CO2 afgevangen en van Antoing de eerste continentale cementfabriek maken in West-Europa die koolstofvrij cement levert. “Duurzaamheid is een topprioriteit voor ons. Op het vlak van de vermindering van de CO2-uitstoot willen we de leider zijn in de sector op weg naar koolstofneutraliteit”, zegt Christophe Streicher, CEO Heidelberg Materials Benelux.  

“De toegang tot de vervoersinfrastructuur die Fluxys Belgium wil ontwikkelen van Doornik tot Zeebrugge en Gent zal onze cementfabriek in Antoing aansluiten op een groot CO2-vervoersnet en op koolstofopslaglocaties in de Noordzee. Met de Anthemis-installatie wordt ons productiecentrum in Antoing dus de katalysator van een volledige CO2-waardeketen. Tegelijkertijd is onze groep ook partner in het Project of Common Interest (PCI) EU2NSEA. Dat is een groot grensoverschrijdend project voor CO2-afvang en –opslag.” 

lees ook

Belgisch consortium krijgt 4,5 miljoen euro Europese subsidie voor CO2-project

Energietransitie versnellen 

Het akkoord tussen Heidelberg Materials en Fluxys wil de energietransitie in de industriële sector versnellen. Het is een belangrijke mijlpaal die concreet bijdraagt tot de ambitieuze klimaatdoelstellingen die België en Europa zich hebben gesteld. “We zijn verheugd dat we die belangenverklaring met Heidelberg Materials hebben ondertekend”, aldus Pascal De Buck, CEO van Fluxys Belgium. “Het engagement is belangrijk voor Fluxys. Het stelt ons in staat de ontwikkeling van een globale infrastructuur voor CO2-transport actief te ondersteunen.”  

“De Anthemis-installatie en de aansluiting op de transportinfrastructuur maken integraal deel uit van de aanpak van Fluxys. Zen bieden CO2-uitstoters de mogelijkheid om hun opgevangen CO2 via pijpleidingen naar verschillende exportpunten te vervoeren. Samen dragen we bij tot een duurzamere samenleving via decarbonisatie-oplossingen voor de industrie. Die zijn essentieel om de klimaatdoelstellingen te halen en de leefbaarheid van de economie op lange termijn te verzekeren.” 

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.