Award_HydroKonekt_PiaBox_Smart_Water_Meter_Valve_5

Hydroko revolutioneert duurzaam drinkwaterbeheer

De Belgische kmo Hydroko heeft een innovatieve oplossing bedacht voor duurzaam waterbeheer. Met HydroKonekt besparen gezinnen tot 25 procent op drinkwater. Het bedrijf uit Kapelle-op-den-Bos won voor het idee de gegeerde SME Water Innovation Europe Award 2023.

Het bedrijf bedenkt en produceert oplossingen voor duurzaam drinkwaterbeheer. Met hun bekroonde ontwikkeling, HydroKonekt, ondersteunen ze waterbedrijven bij het ontwikkelen van een toekomstbestendige drinkwatervoorziening. Met slechts 1 procent van ‘s werelds drinkwatervoorraden geschikt voor menselijke consumptie is drinkwaterschaarste een wereldwijd probleem, ook in Vlaanderen. De groeiende bevolking, veranderende klimaatpatronen en dikwijls verouderde waterinfrastructuur vragen om duurzame oplossingen voor het beheer en de distributie van ons drinkwater.

Kwart minder water verbruiken

De bekroonde innovatie biedt een veelbelovend en haalbaar alternatief dat zowel op grote schaal als op relatief korte termijn uitgerold kan worden. HydroKonekt combineert daarvoor geavanceerde kraantechnologie met slimme watermeters, waardoor huishoudens tot 25 procent kunnen besparen op drinkwater. En dat met behoud van nagenoeg hetzelfde comfort. De oplossing integreert naadloos met bestaande infrastructuur, wat de implementatie voor waterbedrijven zowel relatief eenvoudig als haalbaar moet maken.

lees ook

Schoon drinkwater en een toilet voor iedereen? Wereld dreigt doelstelling grandioos te missen

HydroKonekt helpt ook bij het proactief opsporen van waterlekken, zowel in het distributienetwerk als bij de eindgebruiker thuis. Alleen al in Vlaanderen gaat dat om 190 miljoen liter per dag. Door dit aan te pakken en tegelijkertijd het waterverbruik te verminderen, vergroten drinkwaterbedrijven hun inkomsten en helpen ze gezinnen om hun waterrekening laag te houden. Het maakt ook eerlijke verdeling van drinkwater mogelijk tijdens periodes van schaarste.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.