Lange betalingstermijnen fnuiken financiële duurzaamheid

Late betalingen fnuiken investeringen in duurzaamheid

Europese studie Intrum: 7 op de 10 Belgische bedrijven geven aan dat ze meer zouden investeren in duurzaamheid, mochten klanten minder lang wachten met het betalen van hun facturen.

Het cijfer ligt in lijn met de Europese bedrijven en blijkt uit een eerste analyse van het European Payment Report van Intrum, een van de grootste credit management organisaties van het land, dat eind juni verschijnt.

Een oplopende inflatie en de oorlog in Oekraïne: deze twee elementen bezorgden onze bedrijven de laatste maanden heel wat kopzorgen. En dat terwijl de gevolgen van de coronacrisis nog voelbaar zijn. In een klimaat van onzekerheid kunnen bedrijven een bijkomend probleem als slecht betalingsgedrag missen als kiespijn. Toch dwingen steeds meer grote bedrijven langere betalingstermijnen af.  

Multinationals in sterke positie

Op dit moment zitten multinationals in een sterke positie om langere betalingstermijnen af te dwingen bij kleinere bedrijven en ondernemingen. Ze doen dat dan ook steeds vaker. Op de vraag of het bedrijf langere betalingstermijnen heeft moeten aanvaarden terwijl het dat liever niet deed, zegt 47% van de Belgische respondenten uit het European Payment Report van Intrum dat ze dat hebben moeten doen op vraag van een multinational. Vorig jaar lag dat aantal met 38% nog beduidend lager. 

“Late betalingen zijn een eeuwigdurend probleem, maar in het huidige klimaat is het verontrustend om te zien dat grotere bedrijven hun eisen aan kleinere leveranciers opvoeren. Veel van de kleinere bedrijven zijn verzwakt door de coronacrisis en zijn niet in staat om werknemers aan te werven en hun producten en diensten te ontwikkelen op de manier zoals ze dat anders zouden doen”, aldus ​Guy Colpaert.

Sneller betalen, meer ruimte om te investeren 

Het Europese onderzoek van Intrum peilt ook naar de intenties van bedrijven om meer te investeren in bepaalde domeinen mochten ze sneller betaald worden door hun klanten.  

46% van de Belgische bedrijven geeft in dat geval aan meer te investeren in rekrutering. 71% zegt dat ze dan zelf hun toeleveranciers ook sneller zouden betalen. En bijna 7 op de 10 bedrijven (69%) antwoorden dat ze het productaanbod of de dienstverlening willen verbeteren. Maar heel opvallend: 7 op de 10 bedrijven (69%) zeggen meer te investeren in duurzaamheid.  

Guy Colpaert: “Het is bemoedigend om te zien dat bedrijven zich richten op duurzaamheid. Het is belangrijk om te beseffen dat snellere betalingen en goede bedrijfspraktijken rond betalingen bedrijven in staat stellen om de maatregelen te nemen die ze op een aantal gebieden nodig hebben. Slecht betalingsgedrag heeft een impact op de hele bedrijfsvoering.”

Financiële duurzaamheid gevraagd 

Op de vraag of financiële duurzaamheid een verplicht onderdeel moet uitmaken van de duurzaamheidsrapportering, de zogenaamde ESG-score (environment, social, governance), antwoordt 63% van de Belgische bedrijven dat dit verplicht zou moeten zijn. Slechts een kleine minderheid van 3% vindt dat dit absoluut niet nodig is. Intrum pleit ervoor om financiële duurzaamheid mee op te nemen in die ESG-score. 

“Financiële duurzaamheid wint echt aan belang want het heeft een invloed op de hele waardeketen. Dan kun je het hebben over de opdrachtgevers of schuldeisers, die een factuur opmaken en versturen, alsook alle andere partijen die in die keten een rol spelen. Iedereen zou oog moeten hebben voor de sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid die iedereen draagt. Het zou goed zijn om die financiële duurzaamheid ook te laten meetellen in het bepalen van de ESG-score van een bedrijf”, besluit ​Guy Colpaert.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.