Environmental,Technology,Concept.,Sustainable,Development,Goals.,Sdgs.

Pilootproject ondersteunt uitrol klimaattechnologieën in chemiesector

Met een pilootproject als voorbereiding van de invoering van een transitie-instrument zet de Vlaamse regering een eerste stap om klimaatinvesteringen in de energie-intensieve industrie te faciliteren. Nog voor de zomer wordt een projectoproep gelanceerd met een budget van 70 miljoen euro over een periode van 10 jaar om de hogere investerings- en operationele kosten van elektrische boilers en industriële warmtepompen te overbruggen.

Essenscia is al geruime tijd vragende partij voor dergelijk initiatief. De sectorfederatie van de chemie en life sciences beschouwt het als de opstap naar een structureel financieringsinstrument dat in lijn is met de steunmaatregelen in andere landen, om zo de concurrentiekracht van de chemie-industrie in Vlaanderen te vrijwaren. De chemiesector is een van de belangrijkste industrietakken in Vlaanderen en zet zwaar in op energie-efficiënte, circulaire en koolstofarme productieprocessen, aldus een persbericht van essenscia.

kostenkloof

Investeringen in technologieën zoals elektrische boilers of industriële warmtepompen hebben het potentieel om de industriële CO2-uitstoot verder te verminderen. Ze botsen echter op een grote kostenkloof door hoge elektriciteitsprijzen en onzekerheid over de prijsevoluties op middellange termijn. Een transitie-instrument moet die kostendrempel en investeringsrisico’s verlagen en zorgt tegelijk voor de verankering van de industrie en de ondersteuning van de klimaattransitie.

Daarom heeft de Vlaamse regering beslist dat VLAIO, het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen, begin mei een projectoproep zal lanceren waar energie-intensieve bedrijven tot het eind van de zomer kunnen op intekenen. Tweezijdige ‘Contracts for Difference’ garanderen dat de projecten met de hoogste emissiereductie tegen de laagste kost ondersteund worden.

Ondersteunend industriebeleid

“Er is absoluut nood aan een ondersteunend industriebeleid, zowel op Europees als op Vlaams niveau”, zegt Els Brouwers, directeur energie, klimaat & economie bij essenscia. “Dat vereist een volgehouden en coherente aanpak op lange termijn, maar ook acties op korte termijn. Andere landen zitten niet stil en trekken klimaatinvesteringen aan met substantiële budgetten voor de industriële transitie. Met dit pilootproject geeft de Vlaamse regering een positief signaal aan de industrie om ook in Vlaanderen te investeren in klimaattechnologieën. Dit is een belangrijke eerste stap, maar in de volgende legislatuur is er een forse en structurele inspanning nodig om een gelijk speelveld te garanderen.”

lees ook

Essenscia lanceert transitieplan voor meer concurrentiekracht en duurzaamheid

In het transitieplan dat essenscia heeft gelanceerd naar aanleiding van de komende verkiezingen was de realisatie van een doeltreffend financieringsinstrument voor de uitrol van klimaattechnologieën in de energie-intensieve industrie, één van de belangrijkste beleidsaanbevelingen. In die context pleit essenscia er ook voor om de werking van de Klimaatsprong verder te zetten als structureel overlegplatform tussen overheid en industrie om samen het industrieel transitiekader in Vlaanderen op een efficiënte manier vorm te geven.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.