leefbaarheid, VIL, stad, algoritmen
Foto: VIL

Leefbaarheid in de stad verhogen door gebruik van nieuwe algoritmen

Kunnen nieuwe algoritmen ervoor zorgen dat de leefbaarheid in onze steden verhoogt? VIL, Universiteit Antwerpen, UHasselt, KU Leuven, veertien bedrijven en vier steden zijn overtuigd van wel. In het onderzoeksproject STRAUSS ontwikkelen zij een reeks algoritmen en modellen om logistieke operaties in de steden te optimaliseren.

Het project richt zich op vier belangrijke logistieke stromen binnen de stad: afvalinzameling, bouwlogistiek, horecaleveringen en leveringen van boodschappen aan huis, klinkt het in een persbericht van Vlaanderen, Innovatie en Logistiek (VIL). Het logistieke verkeer dat zich naar, van en in een stad verplaatst, heeft een belangrijke impact op de bereikbaarheid en de leefbaarheid. Denk maar aan geluidshinder, uitstoot, verkeersveiligheid en parkeerproblemen. Het project streeft naar het bouwen van algoritmes die ingezet kunnen worden voor het beter plannen van de logistieke keten, zowel door bedrijven als door stadsbesturen.

Algoritmen die rekening houden met specifieke maatregelen per stad

In tegenstelling tot andere vergelijkbare inspanningen, zullen deze algoritmen zich specifiek richten tot de stedelijke context en zullen ze rekening houden met de maatregelen van steden die een impact hebben op de logistieke operaties op hun gebied, zoals autovrije zones, specifieke parkeerplaatsen of tijdvensters voor vrachtwagenbezorging, een verbod op bepaalde voertuigen in bepaalde gebieden, enz.

De algoritmen zullen een evaluatie van de impact van deze maatregelen mogelijk maken zodat ze kunnen bijdragen aan het verminderen van de negatieve effecten van logistieke operaties op de leefbaarheid van de stad. Het STRAUSS-project, gefinancierd door VLAIO wil bovendien de samenwerking tussen bedrijven en steden bevorderen. Stedelijke logistiek kan pas echt innoveren als er sprake is van een datagedreven ecosysteem, waarin (beleids)beslissingen op een goed geïnformeerde manier genomen kunnen worden.

lees ook

Gent wil tegen 2030 emissievrije logistiek in de binnenstad

“De stad Hasselt wil het aantal voertuigkilometers voor goederenvervoer in de binnenstad verminderen door gepaste beleidsmaatregelen te ontwikkelen”, geeft Yannick Fabbro aan. Hij is verkeersmanager in Hasselt. “Dit project zal ons meer inzicht geven in de impact van toekomstige maatregelen die we overwegen. Concreet zal er een case rond bouwlogistiek uitgewerkt worden in Hasselt. Maar als stad zijn we uiteraard ook geïnteresseerd in de resultaten van de andere stromen.”

Projectpartners: VIL, KU Leuven, Universiteit Antwerpen en Universiteit Hasselt. Projectdeelnemers: André Celis Bouwmaterialen, BD Logistics, Buildwise, Cegeka, Conundra, Ecowerf, E-llis, Horeca Logistics Services, Rebel, Renewi, Sodexo, TRI-VIZOR, Urbike, Vandebos Algemene Bouwonderneming, Stad Hasselt, Stad Mechelen, Stad Antwerpen en Stad Leuven.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.