laadpaal e-truck vrachtwagen

Samenwerking en innovatieve technologieën als remedie voor duurzamer logistiek vastgoed

Het Federaal Planbureau voorziet in de periode 2019-2040 in Vlaanderen een groei van twintig procent in vervoerde tonnage aan goederen. In combinatie met stijgende grond- en grondstofprijzen, strengere bouwvoorschriften en milieueisen, worden bedrijven gedwongen om de huidige visie op het logistieke terrein en vastgoed te herzien.

Met het project ‘Duurzame Logistieke Terreinen’ willen VIL, Vlakwa, VITO en UAntwerpen de logistieke sector inspireren en stimuleren om logistieke terreinen en vastgoed duurzamer te maken. Dat doen ze via kosten- en ruimtebesparende samenwerking en de inzet van innovatieve technologieën. De Vlaamse overheid blijft dankzij de gunstige ligging verder inzetten op de logistiek als groeisector voor de regio.

Integrale duurzaamheidsvisie

Deze groei zorgt echter voor een niet te ontkennen spanningsveld met andere, ecologische en maatschappelijke beleidsdoelstellingen: het Europese klimaatbeleid in het kader van de Green Deal en het Fit-for-55 programma, net als de Vlaamse beleidsdoelstellingen. Het recente rapport van het Nederlandse College van Rijksadviseurs legt de vinger op de wonde. “De logistiek van morgen begint vandaag. De discussie over de toekomst van de logistieke sector richt zich vaak op alles wat de samenleving niet meer wil: lelijke blokkendozen, aantasting van het landschap, slechte arbeidsomstandigheden en overbelasting van het wegennet. Maar wat op dit moment mist, is een verhaal over de logistiek die we wél willen en hoe we hiervoor op een goede manier ruimte kunnen maken,” aldus het rapport.

Met het nieuwe project willen VIL en partners, samen met 12 bedrijven, dit verhaal van beperkte maatschappelijk impact wel schrijven en vormgeven. Door onder andere het ontwikkelen van een lange termijn, integrale duurzaamheidsvisie. Verder zullen er ook praktische adviezen, een stappenplan en samenwerkings- en businessmodellen opgesteld worden waar bedrijven, individueel of collectief mee aan de slag kunnen om deze visie te verwezenlijken. Het project richt zich in hoofdzaak op de (her)ontwikkeling en renovatie van vastgoed en terreinen door projectontwikkelaars en terreinbeheerders.

Bedrijventerrein van de toekomst

Een van de deelnemende bedrijven is het eerste eco-effectieve, watergebonden bedrijventerrein in België, Blue Gate Antwerp. “Met Blue Gate Antwerp Development NV nemen wij graag deel aan het project Duurzame Logistieke Terreinen van VIL zodat we mee vorm kunnen geven aan het bedrijventerrein van de toekomst”, zegt Dimitri Torfs, Sales Director Bopro. “Wij hopen op maximale kennisdeling van alle partners zodat wij bedrijven die zich bij ons vestigen verder kunnen begeleiden in hun duurzaamheidsambities en het future proof zijn van hun logistieke stromen.”

lees ook

Volg je emissies op de voet: TMS als motor van duurzame logistiek  

De deelnemers aan het project dat wordt gefinacieerd door VLAIO: B-architecten, Blue Gate Antwerp, Castelein Logistics, CityD-WES, Deny Logistics, HelloWater, OMGEVING, Pidpa, POM Antwerpen, POM West-Vlaanderen, Prologis Belgium en Ziegler.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.