koelkast_warenhuis_Fgassen

Steeds meer retailwinkels koelen zonder schadelijke broeikasgassen

Een stijgend aantal winkeluitbaters kiest voor milieuvriendelijke(re) manieren om voedingswaren te koelen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Energie en Klimaatagentschap (VEKA). Ondanks de schadelijke gevolgen van gefluoreerde broeikasgassen gebruiken de meeste retailwinkels nog altijd koelsystemen op basis van de zogenaamde F-gassen. Toch is er een positieve trend waarneembaar. Waar in 2021 28 procent van de winkels hun producten F-gassenvrij koelde, steeg dat aantal vorig jaar naar 40 procent.

In het kader van het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030 zijn extra maatregelen genomen om de uitstoot van schadelijke F-gassen sterk te verminderen én over te schakelen op klimaatvriendelijke vormen van koeling. In deze context werd de Green Deal Klimaatvriendelijke koeling opgericht in 2021. De ondertekening verliep toen in volle lockdown en gebeurde noodgedwongen in fysieke afwezigheid van de meeste deelnemers. Twee jaar later nodigde VEKA alle deelnemers uit om de stand van zaken te bespreken.

Positieve resultaten

Op het event stelden initiatiefnemers VEKA, Comeos, Frixis en Agoria de resultaten voor van de tweede jaarlijkse rapportering rond het gebruik van F-gassen in koelapparatuur. Naast een positieve tendens rond het gebruik van natuurlijke koelmiddelen ter vervanging van installaties van F-gassen, daalde (38 procent) ook het aantal kg F-gassen in de resterende installaties. De deelnemers aan het event bespraken initiatieven die door de verschillende partners kunnen worden ondernomen in kader van de Green Deal. Daaruit blijkt een grote nood aan uitgebreide sensibilisering, de nieuwe ambitieuze Europese regelgeving en het belang van een goed opgeleide technici.

VEKA en de partners bij deze Green Deal zullen met de vele suggesties hier alvast samen mee verder aan de slag gaan. “We staan er weinig bij stil, maar ook de koeltechnieken die we vandaag gebruiken in onze supermarkten en airco’s zijn vaak schadelijk voor ons milieu”, weet Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA). “Als we onze Vlaamse klimaatdoelstellingen serieus nemen, zullen ook F-gassen stap voor stap moeten worden afgebouwd. Met deze Green Deal hebben we alvast een stap vooruit gezet om koeltechnieken klimaatvriendelijker te maken.”

Green Deal in Vlaanderen

Green Deals zijn vrijwillige overeenkomsten tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid om samen duurzame initiatieven na te streven, zonder de competitiviteit en een goede bedrijfsvoering in het gedrang te brengen. Het doel is om bedrijven en sectoren verder te vergroenen. Het doel van deze Green Deal is bijdragen aan de reductie van de totale F-gasuitstoot tot maximaal 0,6 Mton CO2-equivalenten tegen 2030, wat neerkomt op een daling van 80% ten opzichte van 2019. De deelnemers engageren zich door maximaal in te zetten op de afbouw van het gebruik van F-gassen in zowel nieuwe als bestaande stationaire koelinstallaties. Dit doen ze door te kiezen voor natuurlijke en milieuvriendelijke koelmiddelen én door lekkage van F-gassen uit bestaande koelinstallaties tot het minimum te beperken.

lees ook

Europa verbiedt ‘superbroeikasgassen’ in koelkasten en warmtepompen

Wanneer koelinstallaties buiten werking worden gesteld, wordt doorgaans te weinig van de resterende F-gassen uit de afgedankte installaties teruggewonnen en afgevoerd voor vernietiging of opzuivering. De deelnemers zijn Aldi, Carrefour, Colruyt Group, Delhaize, Jumbo, Lidl, Quality Meat Renmans, Arco, Bumaco, Carrier Refrigeration Benelux, Calis Projects, Clima&Partners, Cooltech, Engie Axima, Fieuw Koeltechniek, Freho, Frimex, Matheco, Pelzer, Refreco, Sabcobel, TMS, Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), Recupel, Buurtsuper.be en VLAIO. Zij engageren zich er toe om aantoonbaar bovengemiddeld F-gassen correct terug te winnen en in te zamelen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.