landbouw_koe_uitstoot

Luchtvervuiling in Europa daalt ondanks ammoniak

De uitstoot van de belangrijkste luchtvervuilende stoffen in de EU blijft dalen, blijkt uit cijfers van het Europees Milieuagentschap. Grote uitzondering is ammoniak, dat vooral op rekening van de landbouw komt. 

Het Europees Milieuagentschap (EEA) spreekt van een globaal dalende trend sinds 2005. Dertien lidstaten, waaronder België en Nederland, rapporteren een daling voor alle vijf belangrijkste types luchtvervuiling: stikstofoxiden, vluchtige organische stoffen, ammoniak, zwaveldioxide en fijnstof.  Maar evenveel lidstaten zijn daar niet in geslaagd voor ten minste één van de vijf stoffen.

Ammoniak

De uitstoot van ammoniak blijft een zorgenkind. Ammoniak draagt bij aan stikstof in waterecosystemen en zo tot eutrofiëring en andere negatieve gevolgen voor het milieu. Het jaagt ook de vorming aan van fijnstof, dat zeer schadelijk is voor de volksgezondheid. Tien EU-lidstaten zullen hun ammoniakvervuiling sterk moeten verminderen om hun reductieverbintenissen voor 2020-2029 na te komen. 

De landbouwsector is de belangrijkste bron, verantwoordelijk voor 93 procent van de totale ammoniakemissies in de EU. Sinds 2005 zijn de ammoniakemissies in veel lidstaten maar licht gedaald, en in sommige gevallen zelfs gestegen. Verdere reducties bereiken tegen 2030 en later, zal voor bijna alle EU-landen een grote uitdaging zijn voor bijna alle stoffen, stelt het EEA. Dat komt omdat de reductiepercentages nu al aan het afvlakken zijn.

lees ook

Luchtvervuiling blijft grootste gezondheidsrisico in Europa

Grote uitzondering is zwaveldioxide, waar veel landen nu al voldoen aan hun reductieverplichting voor 2030. De uitstoot van zwaveldioxide draagt bij aan verzuring en is verantwoordelijk voor onder meer schade aan ecosystemen en gebouwen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.