vliegtuig CO2 uitstoot emissie

Meeste stikstofafzetting uit luchtvaart komt van hoog in de lucht

Onderzoekers van de Technische Universiteit in Delft komen tot de conclusie dat de meeste stikstofafzetting uit de luchtvaart het gevolg is van emissies op grote hoogte. De wetenschappers pleiten voor de juiste maatregelen om de problematiek aan te pakken.

Dat vliegtuigen grote hoeveelheden stikstofoxiden en andere emissies uitstoten, is geen geheim. Zowel tijdens LTO-fase (landen, taxiën, opstijgen) als op grote hoogte is dat het geval. De emissies komen terecht op aarde in de vorm van stikstof. Onderzoekers van de Technische Universiteit van Delft hebben met behulp van een atmosferisch model berekend dat de luchtvaart in 2019 verantwoordelijke was voor 1,2 procent van de totale wereldwijde stikstofneerslag.

Emissies op grote hoogte

De impact van de luchtvaart op de stikstofemissies groeit jaar na jaar. In vergelijking met 2005 steeg die impact met 72 procent. Nog opvallender is dat 92 procent van de door luchtvaart veroorzaakte stikstofdepositie (neerslag) is veroorzaakt door emissies op grote hoogte. Het grootste deel van die uitstoot komt tot stand tijdens de zogenaamde kruisvlucht.

Het onderzoek toont volgens de wetenschappers aan dat een globale aanpak nodig is om de stikstofafzetting te verminderen. Die aanpak moet rekening houden met het grensoverschrijdend karakter van de effecten die vergelijkbaar zijn met andere atmosferische effecten van de luchtvaart, zoals luchtverontreiniging en klimaat. De onderzoekers publiceerden hun bevindingen in een opensource document.

 

Kwetsbare natuurgebieden beschermen

Een deel van de stikstofafzetting op land is veroorzaakt door de luchtvaart. “Om dit schadelijke milieueffect te kunnen verminderen, bijvoorbeeld om kwetsbare natuurgebieden te beschermen, moeten we weten waar de emissies van de luchtvaart plaatsvinden”, zegt dr. Irene Dedoussi. Haar team berekende aan de hand van een chemisch-atmosferisch verspreidingsmodel welk deel van de stikstofdepositie toe te schrijven is aan de luchtvaart. “We moeten tegelijk weten hoe die emissies zich verspreiden en chemisch reageren.”

De studie geeft volgens de onderzoekers handvaten aan beleidsmakers die de stikstofdeposities willen verminderen en daarbij kijken naar de verantwoordelijkheid van de sectoren. “De huidige beleidsinstrumenten om die deposities uit de luchtvaart te beteugelen, richten zich vaak op emissies tijdens de LTO-fase, in de buurt van luchthavens. Het onderzoek toont net aan dat het grootste deel van de emissies echter te wijten is aan de uitstoot op grote hoogte. Dat kan leiden tot ruimtelijk verspreide effecten ver weg. Dat is geen verrassende vaststelling en goed te vergelijken met de luchtverontreiniging en de klimaateffecten van de luchtvaart”, besluit Dedoussi.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.