Minder appartementen in grotere steden

In 2022 werden er minder appartementen vergund. De toename vorig jaar is de laagste sinds 2016. De aangroei vorig jaar lag acht procent onder het tienjaarlijks gemiddelde voor 2012-2022. Dat is vooral te wijten aan het feit dat er veel minder flats bijgekomen zijn in de grotere steden.

Globaal is vorig jaar de residentiële nieuwbouw met één procent achteruit gegaan. Terwijl het aantal flats in dalende lijn ging, steeg het aantal nieuwe huizen met 16 procent meer dan gemiddeld in de periode 2012-2022. Volgens Embuild Vlaanderen geeft dit aan dat huishoudens nog steeds vaak op zoek gaan naar een grondgebonden woning buiten de grotere steden.  

Bijna een derde minder flats in centrumsteden

Vlaanderen kende de laatste decennia een sterke appartementisering. Al sinds eind jaren 90 ziet Embuild Vlaanderen een toename van het aandeel flats onder de nieuwbouwwoningen. Dit aandeel bereikte een maximum in 2017. Dat jaar was 64 procent van de toegekende nieuwbouwvergunningen een flat. Nu neemt het aandeel flats in nieuwbouw terug af. Terwijl in grote delen van Vlaanderen het aandeel appartementen constant blijft of er sprake is van een lichte stijging in het aantal afgeleverde vergunningen, blijkt dit in de grotere steden sterk achteruit te gaan.

In de centrumsteden gaat het gemiddeld om een achteruitgang van 30 procent in vergelijking met het gemiddelde van de laatste tien jaar. Zo zien we sterke dalingen in Aalst, Hasselt, Sint-Niklaas, Leuven, Oostende, Gent, Brugge, Antwerpen, Turnhout en Genk. Enkel in Mechelen en Kortrijk is er een stijging van respectievelijk 32 en 20 procent. In heel wat van die grotere steden neemt ook de aangroei van de nieuwe huizen aanzienlijk af, maar vooral in Antwerpen (+56 procent) en ook in Gent (+15 procent) komen er meer nieuwe huizen bij dan voorheen.

Woning op maat voor elke Vlaming

Dat het aandeel flats terug afneemt hoeft niet te verbazen. Niet alleen bereikte de markt de voorbije jaren een hoog peil, niet ieder gezin wil in een flat wonen. Vandaar de toename van huizen in landelijke gemeenten. Woonbehoeftes zijn zeer divers en een gezonde woningmarkt kan voldoen aan al deze behoeftes. Maar vandaag kenmerkt onze vastgoedmarkt zich door inelasticiteit. Dat betekent dat het aanbod de vraag niet kan bijbenen.

Bovendien dienen er, volgens Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele, tegen 2050 niet minder dan 400.000 woningen te worden bijgebouwd. De coronacrisis heeft de voordelen van een grondgebonden woning nog eens duidelijk aangetoond waardoor er meer vraag naar is onder huishoudens.

lees ook

Visierapport van Embuild Vlaanderen staat in het teken van klimaatneutraliteit

“Het aandeel flats is de laatste jaren zo sterk toegenomen dat dit niet kon blijven duren. Zo wonen er in ons land al meer huishoudens in een flat dan in Nederland. Maar Vlaanderen heeft nood aan een gezonde mix van de verschillende woonvormen. Onze regio heeft de afgelopen 25 jaar een inhaalbeweging gemaakt om het beperkte aanbod van flats dat er midden jaren ’90 was, te doen toenemen. De veranderende demografie en de beperkte hoeveelheid bouwgrond heeft de bouwsector aangespoord om meer flats te realiseren. Maar tijdens de coronacrisis is gebleken dat veel huishoudens ook belang hechten aan een woning met tuin”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.