plastic vervuiling oceaan

Na 17 jaar onderhandelen: ‘historisch’ verdrag moet biodiversiteit op volle zee beschermen

Minister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) noemt het VN-akkoord historisch en zeer belangrijk voor België omdat ons land als stichter van de Blue Leaders in 2019 een sterke voorstander is van de bescherming van de oceaan.

De oceaan is van cruciaal belang voor het behoud van het leven op aarde. Ze is de bron van voedsel en energie voor miljoenen mensen, regelt het klimaat en zorgt voor zuurstof, aldus het persbericht van VILT. En toch zorgen vervuiling, overbevissing, klimaatverandering en andere menselijke activiteiten voor een grote bedreiging. Daarom is het beschermen van de oceaan essentieel voor de toekomst van de planeet.

30 procent natuurgebied

Het nieuwe VN-verdrag bepaalt dat tegen 2030 dertig procent van de volle zee moet worden omgevormd tot natuurgebied. In die gebieden zal duurzame scheepvaart, wetenschappelijk onderzoek met respect voor de natuur, duurzaam watertoerisme plaatsvinden. Er zal ook geen ongelimiteerde visvangst mogelijk zijn. De uitdaging is bijzonder groot want op dit moment is amper 1,2 procent van de volle zee natuurgebied. De dertig procent is niet toevallig gekozen.

Wetenschappers zijn het erover eens dat minstens dertig procent moet worden beschermd om een weerbare oceaan te krijgen die impact heeft op de klimaatverandering. Die dertig procent zorgt ervoor dat een ‘tipping point’ wordt bereikt. Dat is een keerpunt om de andere 70 procent leefbaar te houden. Het verdrag spreekt daarnaast over de toegang tot mariene genetische bronnen en de eerlijke verdeling van de voordelen die daaruit voortvloeien, milieu-effectbeoordelingen van activiteiten op hoge zee, capaciteitsopbouw en de overdracht van mariene technologie.

Historisch verdrag

Federaal minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne is heel tevreden met het akkoord. “Het BBNJ-verdrag voor de oceaan is wat het Parijs-akkoord (2015) is voor het klimaat. Na meer dan 17 jaar onderhandelen kunnen we nu eindelijk natuurgebieden op volle zee creëren. Immers, 70 procent van de aarde bestaat uit water, waarvan ¾ volle zee is. En die zee is van cruciaal belang zijn voor het  behoud van het leven op aarde als bron van voedsel en energie voor miljoenen mensen”, zegt de minister.

Voor het verdrag van kracht wordt, moet het eerst nog een lange weg afleggen. Alle lidstaten moeten zelf nog uitmaken hoe ze de verschillende maatregelen in een wet zullen gieten. Er duiken al meteen vragen op over de handhaving en controle van de natuurgebieden. “Het gaat over volle zee. Die ligt zeer ver van de kust en worden niet standaard gecontroleerd”, aldus Jana Asselman, biotechnoloog van Ugent in een reactie aan VRT NWS. “Ook andere akkoorden zijn bij verdragen gebleven die men niet in de praktijk omzet.”

lees ook

Bijna 10% van zeeleven met uitsterven bedreigd

Net zoals het voor eerdere conventies het geval is, zal ook voor BBNJ een secretariaat worden opgericht. Volgens minister Van Quickenborne is België, als één van de stichters van de Blue Leaders, kandidaat om dat belangrijke secretariaat in Brussel in te richten. “Dit ligt niet alleen in de lijn van het engagement van ons land van de voorbije jaren, maar het zou ook het internationaal marien aanzien van België aanzienlijk verhogen”, besluit de minister.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.