Broeikasgassen_wereldbol_pleisters

Nationale klimaatplannen boeken te weinig vooruitgang

Uit een rapport van VN Climate Change blijkt dat de nationale klimaatplannen onvoldoende blijven om de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5 graden te beperken. De meeste landen slagen daardoor niet in het behalen van de doelstellingen van het Parijse Klimaatakkoord.

Het rapport bevestigt dat sommige landen toegenomen inspanningen hebben gedaan, maar dat er vooral nog meer actie nodig is om het emissietraject verder naar beneden te halen. Alleen zo kunnen de ergste gevolgen van de klimaatverandering worden voorkomen, klinkt het. “Dit rapport laat zien dat regeringen kleine stapjes zetten om de klimaatcrisis af te wenden”, aldus Simon Stiell, uitvoerend secretaris van VN-Climate Change. “Het is duidelijk dat COP28 een keerpunt moet zijn. Regeringen moeten het niet alleen eens worden over krachtigere klimaatmaatregelen, ze moeten ook laten zien hoe ze die precies kunnen verwezenlijken.”

Momentum herwinnen

Stiell benadrukt op basis van het rapport dat de eerste mondiale inventarisatie tijdens COP28 hét moment is waarop landen het momentum kunnen herwinnen. Zo kunnen ze hun inspanningen op alle gebieden opschalen om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. De inventarisatie is bedoeld als basis voor de volgende ronde van klimaatactieplannen in kader van dat akkoord. “Het rapport laat zien waar de vooruitgang te langzaam gaat. Maar het beschrijft ook het enorme potentieel aan instrumenten en oplossingen die door landen naar voor wordt gebracht. Miljarden mensen verwachten dat hun regeringen deze gereedschapskisten oppakken en aan het werk zetten.”

lees ook

80 miljoen extra kilometer stroomkabels nodig om klimaatdoelen te halen

Uit nieuwe wetenschappelijke inzichten blijkt dat de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 43 procent moet zijn verminderd in vergelijke met 2019. Dat is een cruciale stap om de temperatuurstijging tegen het einde van deze eeuw te beperken tot 1,5 graden. Alleen zo kunnen de ergste gevolgen van de klimaatverandering, zoals ernstige droogtes, hittegolven en overstromingen, worden voorkomen. “Elke fractie van een graad is van belang, maar we zitten er ernstig naast. Het is tijd om de voordelen van klimaatactie te zien: meer banen, hogere lonen, economische groei, kansen en stabiliteit en uiteraard minder vervuiling en betere gezondheid.”

COP28 vindt plaats in Dubai van 30 november tot 12 december.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.