Afgraving Viersels Gebroekt 3 (c) Natalie Sterckx

Natuurpunt werkt aan meer ruimte voor water en natuur in Viersels Gebroekt

De werken moeten het waterbufferend vermogen van de Molenbeek-Bollaak vallei verhogen en nieuwe kansen schenken aan het zomerklokje een de blauwborst.

Natuurpunt werkt in de vallei van de Kleine Nete, op en rond het Viersels Gebroekt, samen met verschillende partners. Het gaat om het Departement Omgeving, ANB, de Vlaamse Milieumaatschappij, provincie Antwerpen, gemeente Zandhoven en de Vlaamse Waterweg. De organisatie pakt er het historisch opgehoogd overstromingsgebied aan. Dat gebied van 3,2 ha valleigrond is door de jaren heen opgehoogd met bouwpuin waardoor natuur en waterberging verloren gingen. Met het project moet het waterbufferend vermogen van de vallei worden hersteld en krijgen het Europees beschermde zomerklokje en de blauwborst nieuwe kansen.

Duurzame en veerkrachtige Kleine Netevallei

De open ruimte in Vlaanderen staat onder druk. Dat ondervindt ook de vallei van de Kleine Nete en de zijwaterlopen zoals de Molenbeek-Bollaak. Verschillende overheidsdiensten en partners hebben zich sinds 2012 verenigd om te werken aan een duurzame vallei. Op die manier willen ze een antwoord bieden op klimaatuitdagingen zoals verdroging, ruimte voor natuur en verdere natuurontwikkeling. De samenwerking leidde tot twee Strategische Projecten en concrete realisaties en acties op het terrein.

“De Netevallei is een prachtige vallei”, weet Cathy Berx, provinciegouverneur van Antwerpen. “Toch ze de uitdagingen er groot. Met velen zetten we ons iedere dag in om de vallei te laten uitgroeien tot een veerkrachtig en aantrekkelijk gebied.” Marc Florus, hoofd buitendienst Nete en Benedenschelde bij VMM vult aan. “Samenwerking in dergelijke projecten is voor ons erg belangrijk. Dankzij dit project kan de Molenbeek-Bollaak opnieuw water bergen op de afgegraven percelen. Het vastgehouden water voedt op die manier ook het grondwater.”

Herstel Kleine Nete (foto VMM)

Herstel van natte natuur en waterberging

Eén van de lopende acties zijn graafwerken die momenteel worden uitgevoerd op en rond het Viersels Gebroekt in Zandhoven. “De afgelopen maanden is het historisch opgehoogd overstromingsgebied afgegraven. Hierdoor krijgt het water weer de kans om tot in het gebied door te dringen”, weet Manu Büscher van Natuurpunt Beheer. “De werken zijn intussen halfweg en de regen van zette het afgegraven deel helemaal onder water. We zullen nog een oeverzone creëren langs de waterloop en de historische verbinding tussen de Molenbeek en Kleine Beek heraanleggen.”

“Hierdoor kan het habitat- en leefgebied worden hersteld op vlak van fauna en flora voor bijvoorbeeld het Europees beschermde zomerklokje en de blauwborst.” Het project geeft mee uitvoering aan verschillende goedgekeurde beleidskaders zoals de Stroomgebiedsbeheerplannen (Kaderrichtlijn Water). Daar werken verschillende partners samen aan in het focusgebied ‘Bollaak’ binnen het Strategisch Project Kleine Nete. De projecten worden uitgevoerd dankzij het Vlaams Minafonds en de Blue Deal.

lees ook

Restwaterproject Aquafin krijgt 5 miljoen euro van Vlaanderen

Blue Deal is het Vlaamse programma dat de strijd aangaat tegen droogte en waterschaarste. “We willen met de Blue Deal van Vlaanderen opnieuw een spons maken”, zegt Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving. “De regen van de afgelopen weken is als het nieuwe goud en moerasgebieden zoals het Viersels Gebroekt zijn cruciaal om het op natuurlijke wijze vast te houden en in de grond te laten sijpelen. Als ik zie hoe alle partners met de neuzen in dezelfde richting aan dit project werken, ben ik een tevreden minister.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.