header_rotsmetselbij-wikipedia
rotsmetselbij bron Wikipedia

Ons land telt nieuwe bijensoort, ook uitgestorven gewaande soorten herontdekt 

In ons land is vorig jaar een nieuwe bijensoort waargenomen en er werden ook enkele soorten herontdekt waarvan gedacht werd dat ze uitgestorven waren. Dat is het gevolg van inspanningen van vrijwilligers van Aculea, de bijen- en wespenwerkgroep van Natuurpunt, in nauwe samenwerking met het bijenteam van Natuurpunt Studie, meldt Natuurpunt en staat te lezen in een artikel van VILT.  

De internationale zandbijenexpert Thomas Wood controleerde tijdens een opleiding van de werkgroep in januari 2022 enkele verzamelde exemplaren uit de collecties van de vrijwilligers. Eén van de betreffende zandbijen bleek een nieuwe soort voor ons land te zijn. Het ging om Andrena assimilis, een soort die nog geen Nederlandse naam heeft gekregen. Het diertje werd al in 2020 waargenomen in de plantentuin van Meise, maar de identificatie volgde ruim anderhalf jaar later. 

Herontdekkingen 

De meest opvallende vondsten voor 2022 komen beide uit het eerste weekend van juli. Zo werd de rotsmetselbij (Hoplitis villosa) op 2 juli herontdekt voor het land in de gemeente Büllingen, aldus VILT. De soort, die haar nestjes voornamelijk maakt tussen scheuren en spleten in steen, werd voor het laatst waargenomen in ons land in 1974 in Gembloers. Ondanks het feit dat de soort herontdekt werd in België, is er geen reden tot feesten, stelt Natuurpunt.  

“De habitats waar de soort sterk aan gelinkt wordt, namelijk stenige biotopen als steengroeves in een koeler microklimaat, staan immers sterk onder druk. Gezien het koele microklimaat in de streek waar de soort afgelopen jaar gevonden werd, is zo mogelijk één van de laatste plaatsen waar de soort nog voorkomt of kan voorkomen.” 

Koekoeksbijen 

Een dag later werd een koppeltje zwartbuikwespbijen (Nomada errans) aangetroffen in Maasmechelen. Deze “koekoeksbij” legt haar eitjes in de nesten van andere bijen en parasiteren meestal slechts één tot enkele specifieke soorten. Zo legt de zwartbuikwespbij haar eitjes enkel in de nestjes van de schermbloemzandbij (Andrenanitidiuscula), een zeer zeldzame soort die vreemd genoeg nog niet waargenomen werd op de locatie. 

In West-Vlaanderen ten slotte, werd de zeer zeldzame grote behangersbij opnieuw waargenomen. In de zomer van 2022 werd één mannetje van deze grote bijensoort in provinciedomein De Gavers in Harelbeke aangetroffen. Deze soort werd al in 2020 herontdekt voor ons land, meer bepaald in het provinciedomein Bergelen. Daarvoor was het al van voor de jaren ’50 geleden dat deze liefhebber van bloemrijke graslanden met veel knoopkruid werd waargenomen. 

lees ook

Hoe warmer, hoe schadelijker pesticiden worden voor bijen 

Natuurpunt wijst er tegelijk op dat het ondanks deze vondsten duidelijk is dat de zomerse overstromingen van het jaar voordien een grote impact hebben gehad op de wilde bijenpopulatie. Zo viel het op dat er veel harder gezocht moest worden om bijen te vinden in vergelijking met andere jaren, al blijft het momenteel moeilijk om dit te staven aan de 

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.