Businessman,Puts,Euro,Money,Bag,On,Scales,And,Green,House.

Partnerschap Life Be Free boost financieringsoplossingen voor energie-efficiëntie

Febelfin, VVSG, Wattson, Embuild, The Shift en Idea Consult slaan de handen in elkaar om een permanente rondetafel op te zetten rond de financiering van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Door private en publieke belanghebbenden te laten samenwerken wil het consortium energiebesparende investeringen in private woningen, KMO’s, publieke gebouwen en industrie opdrijven in België. Life Be Free loopt tot september 2026 en wordt gefinancierd door het LIFE Clean Energy Transition programma van de Europese Commissie dat wil toewerken naar een klimaatneutraal Europa.

Om de ambitieuze klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 te halen, is een sterke versnelling van investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie nodig, aldus de partners in een gezamenlijk persbericht. Er is nood aan innovatieve financieringsoplossingen die investeringsbelemmeringen kunnen wegnemen. Sommige oplossingen zijn al in het buitenland getest, maar moeten nog worden afgestemd op de Belgische context. Andere oplossingen die al op lokaal niveau werden uitgewerkt moeten dan weer worden opgeschaald om hun volledige potentieel te bereiken.

Financieringsuitdagingen aanpakken

Life Be Free zal rondetafelgesprekken organiseren met belanghebbenden uit de quadruple helix (middenveld, bedrijfswereld, kennisinstellingen en overheid). Die gespreken moeten systematisch de belangrijkste financieringsuitdagingen identificeren en aanpakken. Dergelijke prioritaire uitdagingen zijn alvast de split incentive verhuurder/huurder, de renovatie van appartementsgebouwen, de financiering van wijkinitiatieven en de herfinanciering van Energy Service Company (ESCO’s). Deze zullen verder aangevuld worden met andere relevante topics. Het uiteindelijke doel is om meer private financieringsinvesteringen te mobiliseren, experimenten op te zetten en de succesvolle experimenten op te schalen en te repliceren.

lees ook

‘Meer investeringen en verenigde inspanning nodig om klimaatdoelstellingen te halen’

“Dankzij het uitgebreide netwerk van de partners kunnen we een dialoog opzetten met een brede waaier van stakeholders. Dat zijn overheden, financiële sector, industrie en KMO-sector, bouwbedrijven, huiseigenaren, Vereniging van Mede-Eigenaars (VME’s) en consumenten- en burgerorganisaties”, aldus Life Be Free. “We nodigen hen allemaal uit voor de eerste nationale rondetafel, in het eerste trimester van 2024. Ter ondersteuning van de uitvoering van ambitieuze klimaatplannen zal het overleg ook beleidsaanbevelingen formuleren aan nationale, regionale en lokale overheden.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.