co2 reductie broeikasgas

ABN Amro, VLAIO en Vlerick zetten (financiële) schouders onder klimaatmodel van Carbon+Alt+Delete en Scone

De Belgische start-ups Carbon+Alt+Delete en Scone ontwikkelen een klimaatrisico model dat bedrijven in staat stelt om klimaatkosten, waaronder stijgende brandstof-en energieprijzen met twintig procent te verminderen. Het project krijgt financiële steun van ABN AMRO Private Banking en VLAIO voor de ontwikkeling van het model. Vlerick Business School deelt expertise rond risicobeheersing.

Carbon+Alt+Delete brak als Mechelse start-up door via het social entrepreneurship acceleration programme dat ABN AMRO Private Banking België samen met het netwerk van sociaal ondernemers Ashoka en organisatieadviesbureau Accenture organiseert. De start-up biedt carbon accounting software en consultancy op maat van kmo’s. Het softwareplatform bundelt relevante data van organisaties en berekent op basis daarvan de CO2-uitstoot. Die data worden in rapporten samengebracht, wat de controleerbaarheid en naleving van koolstofboekhoudingsprocessen mogelijk maakt. De veranderende regelgeving, kaders en protocollen met betrekking tot CO2-uitstoot worden daarbij steeds geüpdatet.

lees ook

Software van Carbon+Alt+Delete berekent voetafdruk van bedrijven

“Wij geloven sterk in het statement ‘carbon accounting is the new financial accounting’. Bedrijven gaan hun carbon footprint in kaart moeten brengen, net zoals ze hun financiële resultaten in kaart brengen, anders gaan ze niet competitief kunnen blijven in een CO2-neutrale maatschappij”, zegt Kenneth Van den Bergh, CEO van Carbon+Alt+Delete.

Concrete ondersteuning voor kmo’s

Het Antwerpse Scone activeert en zet ondernemingen aan tot het nemen van concrete en gepersonaliseerde maatregelen om uitstoot te verminderen. Scone past hiervoor principes van gedragswetenschap en kunstmatige intelligentie toe, en koppelt dat met sensordata en digitale energiemeters. Dit stelt onder andere banken en verzekeraars in staat hun klanten aan te sporen tot verduurzaming van woningen en mobiliteit. Dit leidt tot betere beheersing van emissies in de waardeketen en financiële risico’s.

“De nieuwe Europese regelgeving rond emissie rapportering en klimaat ‘stress tests’ maakt het beheersen van financiële risico’s een centrale uitdaging voor banken én hun klanten. Kmo’s zijn de motor van onze economie. Klimaatrisico’s en -kosten beheersbaar maken is voor hen van vitaal belang voor een succesvolle klimaattransitie”, zegt Jan-Willem Rombouts, CEO van Scone.

Oplossingen op maat

Het project heeft een verwachte doorlooptijd van 18 maanden. Zowel Carbon+Alt+Delete als Scone reiken nu al oplossingen aan om de impact van broeikasgassen te meten en inzichtelijk te maken. Dit project voegt hier nog de dimensie van risicobeheersing aan toe. Gecombineerd zal dit zorgen voor nog concretere inzichten voor kmo’s. Met dit initiatief levert ABN AMRO Private Banking België een nieuwe bijdrage in de duurzame transitie van Vlaamse ondernemingen.

“Onze ondernemers zullen de komende jaren met heel wat uitdagingen geconfronteerd worden op het vlak van duurzaamheid en klimaatverandering”, aldus Bernard Naron, Head of Commercial Development bij ABN AMRO. “Wij willen daarin voor hen optreden als partner, en met het risicobeoordelingsinstrument bieden we een nieuw middel om te zoeken naar oplossingen op maat van elke onderneming.”

Risicobeoordeling

ABN AMRO Private Banking België en Vlerick Business School houden er al jaren een nauwe samenwerking op na. De partners zetten nu de schouders onder een nieuw initiatief. Samen met VLAIO ondersteunen ze de ontwikkeling van een innovatief risicobeoordelingsinstrument voor kleine en middelgrote ondernemingen. In eerste instantie zullen ze zich richten op de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

Het model zal in een latere fase breder toepasbaar zijn om ook andere bedrijven te helpen om de meest relevante klimaatrisico’s die een negatief effect kunnen hebben op hun groei en bedrijfsvoering, te kwantificeren en in euro’s te vertalen. Op basis van de output van dit model kunnen bedrijven vervolgens maatregelen treffen om de financiële impact van deze risico’s over een periode van vijf jaar met twintig procent te verminderen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.