h2 groene waterstof

Rapport van Inn2Power geeft stand van zaken op het vlak van groene waterstof

Het internationale samenwerkingsverband Inn2Power publiceerde het rapport ‘Green Hydrogen State of the Nations Summary’. Dat geeft een overzicht van het groene waterstoflandschap in Nederland, België, Duitsland en het VK. Een van de doelstellingen van Inn2Power is de toegang tot de offshore windindustrie en groene waterstof verbeteren voor kleine of middelgrote ondernemingen.

Groene waterstof en windenergie op zee zijn een veelbelovende match. Inn2Power wil deze match een duwtje in de rug te geven door kmo’s te ondersteunen richting offshore wind en groene waterstof. Door offshore wind- en groene waterstofbedrijven op de Noordzee met elkaar in contact te brengen wil Inn2Power de innovatiecapaciteit vergroten en de toegang tot de offshore windindustrie en groene waterstof voor kmo’s verbeteren.

Het ‘Green Hydrogen State of the Nations Summary Report’ is online te raadplegen en geeft de laatste stand van zaken weer op het vlak van groen waterstofbeleid, projecten, infrastructuur en ecosysteemontwikkelingen in de vier partnerlanden. Naast WaterstofNet zijn in België ook de volgende organisaties betrokken bij het project: POM West-Vlaanderen, de Oostendse Haven, de provincie West-Vlaanderen en De Blauwe Cluster.

Belgische backbone

In België zal er naar verwachting een nationale waterstof-backbone ontstaan dankzij de ontwikkelingen in en rond de industriële gebieden van Antwerpen en Gent. Door de nabijheid tussen Antwerpen en Rotterdam liggen haven-tot-haven verbindingen voor de hand. Import en export met de buurlanden zouden tegen 2040 mogelijk kunnen zijn. Import via de Zeebrugge-terminal kan de ontwikkeling van een waterstofinfrastructuur in Noordwest-Europa vorm helpen geven.

België heeft ondertussen een Federale Waterstofstrategie gebaseerd op vier hoofdpijlers. De Vlaamse Waterstofvisie is erop gericht om technologische doorbraken in waterstoftechnologieën uit te dragen over de Vlaamse energiebeleidsdomeinen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.