tetra pak

Tetra Pak ontvangt opnieuw ‘A’-score voor bostransparantie

Al voor de achtste keer is Tetra Pak door de wereldwijde milieuorganisatie CDP erkend voor haar leiderschap in bedrijfstransparantie en haar prestaties op het gebied van bosbehoud. De wereldleider in voedselverwerking en verpakkingsoplossingen verzekerde zich hierdoor opnieuw van een felbegeerde plek op de jaarlijkse ‘A-lijst’.

Tetra Pak behoort tot de top twee procent van bedrijven die in 2023 een ‘A’-score behaalden volgens CDP’s Forests vragenlijsten. Het bedrijf rapporteerde ook over klimaatverandering en, voor het eerst, over waterveiligheid.  Met een ‘A’-score op beide gebieden heeft Tetra Pak zijn plaats bevestigd in de CDP-leiderschapsband, als enige bedrijf in de kartonnen verpakkingssector. 

Impact van voedselsystemen


Het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES) waarschuwt dat de natuur in een ongekend tempo verslechtert, voornamelijk als gevolg van menselijke activiteiten, schrijft Tetra Pak. Hoewel wereldwijde voedselsystemen afhankelijk zijn van de diensten die de natuur biedt,  zijn ze tegelijkertijd de belangrijkste oorzaak van het verlies aan natuur. Maar het gaat niet alleen om voedselzekerheid; naar schatting is meer dan de helft van het totale wereldwijde bruto binnenlands product (bbp) – 44 biljoen dollar aan economische waardegeneratie – matig of sterk afhankelijk van de natuur.

Tetra Pak beseft hoe dringend het is om een waterzekere wereld te creëren en het verlies aan natuur een halt toe te roepen en om te keren. Daarom steunt Tetra Pak de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en de doelen van het Global Biodiversity Framework. “We vertrouwen op de natuur om ons te voorzien van de noodzakelijke bouwstenen voor het leven: van schone lucht en water tot materiële goederen zoals voedsel”, zegt Gilles Tisserand, Vicepresident Klimaat & Biodiversiteit bij Tetra Pak. “Bedrijven zoals de onze moeten dringend actie ondernemen om de impact van onze waardeketen te verminderen, landschappen te herstellen en bij te dragen aan de brede transformatie van voedselsystemen.” 

Meer dan een score alleen

Milieuorganisatie CDP past een gedetailleerde en onafhankelijke methode toe om de bedrijven te beoordelen. De score (A tot D) is gebaseerd op de volledigheid van openbaarmaking, bewustzijn, beheer van milieurisico’s en de demonstratie van beste praktijken die verband houden met milieuleiderschap. De score voor bossen is gebaseerd op vier grondstoffen: hout, rundvleesproducten, soja en palmolie. Bedrijven moeten een A-score behalen op minstens één van deze bosrisicogrondstoffen om een plaats op de Forests A-Lijst te verdienen. 

lees ook

Tetra Pak start nieuw onderzoek naar duurzame voedselverpakkingen 

“Allereerst feliciteren we alle bedrijven die op CDP’s A-lijst staan, net als degenen die in 2023 zijn gestart met hun reis naar milieutransparantie of hun inspanningen hebben versneld”, aldus CEO Sherry Madera. “Een plaats op de A-lijst verdienen gaat over meer dan alleen de score.  Het geeft aan dat bedrijven hoogwaardige en uitgebreide gegevens hebben, waardoor ze een volledig beeld krijgen van hun milieu-impact. Het dient ook als basis voor overgangsplannen en stelt het bedrijven in staat om hun ambities na te leven. Toch is het werk nooit afgerond en moet bedrijfsambitie op het gebied van klimaat en natuur-positieve acties toenemen.” 

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.