Voedselproductie duwt wereld over klimaatgrenzen

Een nieuwe studie in Nature waarschuwt dat onze voedselproductie alleen al genoeg is om de klimaatgrenzen te overschrijden. Maar de studie biedt ook oplossingen: technologie, schonere energie en een gezonder dieet kunnen de impact op het klimaat aanzienlijk verminderen.

De studie analyseert hoe de groeiende productie, consumptie en verspilling van voedsel de klimaatverandering blijven aanzwengelen. Daaruit blijkt dat, als we ons voedsel op dezelfde manier blijven produceren, de sector verantwoordelijk zal zijn voor 0,7 graden Celsius opwarming tegen het einde van deze eeuw. Methaan speelt veruit de belangrijkste rol, goed voor 60 procent. Het erg krachtige broeikasgas is vooral afkomstig uit de vleesproductie, mest, rijstvelden en rottend voedselafval. Op de tweede plaats komt CO2 met 20 procent, vooral afkomstig uit fossiele brandstoffen die gebruikt worden voor landbouwmachines en voedseltransport. Lachgas uit overtollige kunstmest en de mest van runderen is goed voor de overige 20 procent. 

Oplossingen

Er zijn ook oplossingen, benadrukt de studie. Meer dan de helft van de opwarming uit voedsel (55 procent) kan worden vermeden met betere landbouwpraktijken, schone energie en een gezonder dieet dat voedselverspilling vermindert. Betere landbouwpraktijken kunnen de uitstoot al met een kwart verminderen, stelt de studie, bijvoorbeeld met aangepast voer om de methaanuitstoot van runderen te verminderen. Als de landbouw massaal overschakelt op schone energie kan nog eens 17 procent van de uitstoot worden teruggedrongen. 

Daarnaast moet ook ons dieet op de schop: een gezonder voedingspatroon met meer groenten en minder vlees leidt meteen tot uitstootvermindering van 21 procent. Inspanningen om de voedselverspilling aan te pakken dringen de uitstoot nog eens met vijf procent terug.

lees ook

App tegen voedselverspilling redt in België 10 miljoen maaltijden

Werk aan de winkel

“Dit onderzoek benadrukt de dringende noodzaak van actie om de uitstoot van voedselsystemen te verminderen”, zegt Catherine Ivanovich, onderzoeker aan de Columbia University. “Door te begrijpen welke voeding en uitstoot het meeste bijdragen aan de opwarming, kunnen we die emissies aanpakken met gerichte strategieën die zowel de toekomstige klimaatverandering verminderen als de voedselzekerheid bevorderen.”

Voor Ilissa Ocko, Senior Climate Scientist bij Environmental Defense Fund, is de boodschap van de studie duidelijk. “Hieruit blijkt dat we voedsel kunnen bieden aan een groeiende bevolking, boeren en plattelandsgemeenschappen over de hele wereld kunnen ondersteunen en toch cruciale vorderingen kunnen maken richting een duurzamer, rechtvaardiger voedselsysteem”, zegt ze. “Het is tijd om de voordelen te erkennen van duurzame praktijken die al lang in opmars zijn. “Die oplossingen zullen er over de hele wereld anders uitzien, maar we moeten samenwerken aan het gemeenschappelijke doel om het klimaat te stabiliseren en ervoor te zorgen dat mens en natuur gedijen op een veranderende planeet.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.