VUB, boomplantactie, campus,

Vrijwilligers planten 485 bomen op VUB

Studenten en personeel van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) hebben, samen met verschillende buurtbewoners, 485 bomen en struiken geplant langs de Nieuwelaan in Elsene. De nieuwe aanplanting met inheemse boomsoorten moet uitgroeien tot groene bufferzone tussen het verkeer (auto en spoorweg) en universiteitssite (woongelegenheden). De vergroening bouwt tegelijkertijd mee aan de ecologische robuustheid en de koeltegebieden die de campuslocaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vormen.

Het open burgercollectief Bûûmplanters begeleidde de plantactie met ongeveer vijftig vrijwilligers. “We kiezen bewust voor bomen en struiken van hier die klimaatrobuust zijn en de stedelijke biodiversiteit kunnen helpen ondersteunen,” verduidelijkt VUB-bioloog Bram Vanschoenwinkel. “Dat verhoogt de kans dat ze droge zomers overleven.” Het gaat om inheemse plantensoorten als de Sleedoorn, Meidoorn, Gelderse Roos, Zwarte Bes, Aalbes en Juttepeer. ”Bijkomend voordeel is dat sommige van die planten ook bloemen en bessen voor insecten en vogels produceren op verschillende momenten doorheen het jaar.

Open en groen

​De Vrije Universiteit Brussel is een stedelijk geëngageerde universiteit. Om bruggen te bouwen met haar gemeenschap en de stad en om verbondenheid te creëren, hanteert ze een open campus-principe. ​“Onze community draagt ons duidelijk een warm hart toe”, zegt VUB-rector Jan Danckaert. “Studenten, personeel en omwonenden toonden hun engagement om van onze universiteit een plek te maken waar het aangenaam vertoeven is. Extra groen maakt de omgeving nu eenmaal gezonder, mooier, koeler. Tegelijkertijd benadrukten de vrijwilligers hun liefde voor de natuur, hun bereidheid om te werken aan de duurzaamheid van onze planeet. Dat stemt mij hoopvol voor de toekomst.”

Vrijwilligers, studenten en personeelseden van VUB aan de slag

​De VUB-campussen hebben een grote potentiële natuurwaarde met zeldzame planten- en diersoorten. Ze verhogen de levenskwaliteit voor iedereen die er studeert, werkt en leeft. Zo vangen ze fijn stof op, werken ze geluidswerend en vormen ze een koeltegebied in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Om die ecologische leefomgeving te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatsverandering, werkte de universiteit aan een groenblauwe toekomstvisie. Slimme maatregelen moeten het groen op de campus robuuster en toekomstbestendig maken. Terreinen worden aangepast gemaaid, gazons worden omgevormd tot graslanden en streekeigen en vruchtbare plantensoorten krijgen de voorkeur.

lees ook

VUB zet Tier-1-supercomputer in groenste datacenter van België

Duurzaam waterbeheer moet een antwoord bieden op het probleem van terugkerende droogte, waarbij regenwater wordt opgevangen in natuurlijke waterreservoirs zoals wadi’s en moerassen om later te hergebruiken. Begin 2023 vond op de universiteit al een soortgelijk vergroeningsproject plaats. Toen werden 120 bomen geplant ter hoogte van de Triomflaan. ​

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.