plastic vervuiling oceaan

Wereld zoekt deal om plasticvervuiling te stoppen

In Uruguay zijn gesprekken gestart tussen bijna tweehonderd landen over een globaal verdrag om de plasticvervuiling terug te dringen.

Op een milieutop in Nairobi namen de Verenigde Naties in maart dit jaar een historische resolutie aan om de wereldwijde plasticvervuiling terug te dringen. Landen kwamen er overeen om een juridisch bindend verdrag op te stellen dat de volledige levenscyclus van kunststoffen moet vergroenen. De VN sprak destijds van “de belangrijkste ecologische overeenkomst sinds het Parijsakkoord”.

De bedoeling is om eind 2024 te landen. Tot dan zal een onderhandelingscommissie werken aan de tekst van de overeenkomst. De eerste gespreksronde is gisteren gestart in de Uruguayaanse stad Punta Del Este.

“We hebben veel werk”, zei Inger Andersen van het VN-Milieuprogramma Unep in de openingsspeech van het evenement. “We moeten problematische en overbodige plastic artikelen elimineren en vervangen, en ervoor zorgen dat plastic producten herbruikbaar of recycleerbaar zijn.

Plastic dat niet kan worden hergebruikt moeten we kunnen beheersen en we moeten praten over reducties of alternatieven in de hele productieketen.”

Drievoudige planetaire crisis

Plastic is een erg veelzijdig product en daardoor alomtegenwoordig in allerlei producten, van voedselverpakkingen tot kledij, cosmetica en wieken van windmolens.

Maar plasticvervuiling is een enorm probleem. Elk jaar wordt ongeveer 400 miljoen ton aan kunststoffen geproduceerd, en de industrie ziet de cijfer tegen 2040 verdubbelen. Maar amper 9 procent van al het plastic dat ooit is geproduceerd, is gerecycleerd, blijkt uit cijfers van het VN-Milieuprogramma, en 12 procent is verbrand. Dat betekent dat nagenoeg al het andere plasticafval in de oceaan of op enorme stortplaatsen is terechtgekomen. Bovendien wordt meer dan 90 procent van het plastic gemaakt van fossiele brandstoffen.

“De wetenschap is duidelijk: we hebben snelle, ambitieuze en zinvolle wereldwijde actie nodig om de plasticvervuiling in te dammen”, zegt Jyoti Mathur-Filipp, uitvoerend secretaris van de onderhandelingscommissie. “In deze gespreksronde kunnen we de basis leggen die nodig is om een levenscyclusbenadering van plasticvervuiling te implementeren. Die zou aanzienlijk bijdragen aan het beëindigen van de drievoudige planetaire crisis van klimaatverandering, verlies van natuur en biodiversiteit, en vervuiling en afval.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.