WhatsCooking

What’s Cooking? vermindert watervoetafdruk met 30 procent

Voedselbedrijf What’s Cooking? wil tegen 2030 de watervoetafdruk verminderen met 30 procent. Het bedrijf neemt daarvoor een nieuwe duurzame waterhergebruikinstallatie in gebruik in Wommelgem. Het verminderen van het waterverbruik is een bijkomend deel van de duurzaamheidsstrategie van What’s Cooking? Een jaar geleden stelde het zich al strikte doelen in verband met CO2-reductie.

waterhergebruik

What’s Cooking? heeft zich als doel gesteld om tegen 2030 dertig procent minder water te gebruiken (oppompen of kopen) per ton verkocht product, in vergelijking met 2022. De nieuwe en innovatieve waterhergebruikinstallatie in Wommelgem zorgt voor de helft minder afvalwater en 50 procent minder oppompen van grondwater. Die besparing loopt al snel boven 100.000 kubieke meter water per jaar wat gelijk staat met het totale verbruik van 1.600 huishoudens. ​De shift naar het voortdurend verminderen van de impact van onze productie op het milieu is één van de pijlers waar we ons als What’s Cooking? voor engageren”, zegt Lore Muylle, Group Sustainability Manager.

“Dankzij de technologie en expertise van onze partner Eco-Vision en het goede projectwerk van onze engineer Tony Lanciers, zijn we vanaf nu in staat om het afvalwater uit het productieproces om te zetten tot drinkwater”, gaat Art Picavet, Plant Manager Wommelgem verder. “Ondanks de drinkwaterkwaliteit die behaald wordt met de nieuwe installatie, zal het water voorlopig enkel gebruikt voor de reiniging van onze machines. We zetten ons gezuiverd afvalwater voortaan dus circulair in om zo minder nood te hebben aan grondwater om te reinigen. De reststroom van de hergebruikinstallatie komt terecht in de installaties van Aquafin die op hun beurt het restwater verder verwerken.”

Investeren in duurzaamheid

What’s Cooking? heeft in 2024 en 2023 verschillende koelingsinstallaties vernieuwd om de CO2-uitstoot verder te verminderen. Daarnaast werd in Wommelgem in 2023 al in een verbetering van de waterzuiveringsinstallatie geïnvesteerd wat de stikstofuitstoot reduceerde. ​ Eerder realiseerde Wommelgem een zonnepanelenproject waarmee sinds 2021 bijna tien procent van het totaal verbruik wordt geborgd. Deze en andere onderzoeksprojecten rond waterhergebruik en waterzuivering moeten helpen om de ambities te behalen.

lees ook

Belgische zuivelsector gebruikt alsmaar meer alternatieve waterbronnen 

De groep zal ook in brede zin verder inzetten op het verkleinen van de ecologische impact van haar productie op het milieu. Dat doet ze onder andere door volledig recycleerbare verpakkingen te gebruiken, duurzame ingrediënten aan te kopen en haar klanten en consumenten nog meer te ondersteunen om duurzame keuzes te maken. “We hebben ons gecommitteerd aan de officiële, actiegerichte en meetbare doelstellingen van SBTI, in lijn met de ambitie van onze klanten”, besluit CEO Piet Sanders.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.