waterzuivering, afvalwater, water, technicus

Afvalbedrijf Indaver neemt Mechelse scale-up InOpSys over

Het afvalbedrijf Indaver neemt de Mechelse scale-up InOpSys over. Het milieutechnologiebedrijf met een R&D lab in de Antwerpse incubator BlueChem, ontwikkelt innovatieve oplossingen voor de behandeling van complexe en toxische afvalwaters die ontstaan tijdens farmaceutische en chemische productieprocessen. Alle 24 medewerkers van het InOpSys-team maken de overstap naar Indaver.

Duurzame oplossing voor industriële afvalwaters
InOpSys ontwikkelt, bouwt en beheert via het Design-Built-Finance-Operate- Maintain (DBFOM) principe innovatieve on-site oplossingen voor het verwerken van niet-recyclebare water-, solvent- en afvalstromen van de farmacie, chemie en fijnchemie. Deze zij- of nevenstromen bevatten enerzijds vaak contaminanten zoals giftige organische stoffen, PFAS, Actieve Farmaceutische Ingrediënten (API’s) en anderzijds waardevolle materialen zoals edelmetalen en solventen. De technologie van InOpSys zuivert het water en/of oplosmiddelen en wint de waardevolle componenten terug. Hierdoor vermijdt de klant transport naar een eindverwerkingsinstallatie.

Dankzij de mobiele units van InOpSys wordt het industriële afvalwater ter plaatse bij de klant gezuiverd voor hergebruik én waardevolle componenten zoals het edelmetaal palladium, zink en vanadium. Solventen/oplosmiddelen worden gerecupereerd. Met haar gedecentraliseerde model levert InOpSys WAAS (Water As A Service) en CAAS (Circular economy As A Service) aan de farmaceutische en chemische industrie. De oplossing van InOpSys vermindert de CO2-uitstoot drastisch en sluit de waardevolle grondstofkringlopen.

Uitbreiding serviceportfolio Indaver

Dankzij de overname breidt Indaver haar waaier aan circulaire en duurzame verwerkingsalternatieven verder uit. InOpSys is een aanvulling op het huidige serviceportfolio van het afvalbedrijf. Enerzijds recyclet Indaver met haar Inda-MP installatie in Antwerpen op industriële schaal waardevolle metalen uit grote volumes vloeistoffen. Deze service wordt nu dankzij de integratie InOpSys ook on-site bij de klant aangeboden. Anderzijds zal Indaver kunnen rekenen op de specifieke expertise van de InOpSys medewerkers op vlak van zuiveringstechnieken van industriële complexe afvalwaters.

Bewezen aanpak en techniek in een groeimarkt

InOpsys begon als een spin-off van de KU Leuven in 2015 en telt ondertussen 24 medewerkers waarvan het merendeel ingenieurs. De start-up groeide uit tot een scale-up met enkele eerste concepten die reeds operationeel zijn bij industriële klanten in Vlaanderen zoals bijvoorbeeld bij Janssen Pharmaceutica in Geel. In BlueChem Antwerpen vindt R&D plaats, op haar locatie in Mechelen bouwde InOpSys haar piloottesten en engineering verder uit. Het bedrijf heeft ook een dochteronderneming in Basel van waaruit ze de DACH-regio bedient.

lees ook

Gezuiverd afvalwater van industriële wasserijen basis voor nieuwe gin

De gecombineerde en nageschakelde technologieën in modulaire en mobiele units biedt klanten efficiënte oplossingen waarvoor ze een OPEX-gebaseerd tarief betalen, het zogenaamde “pay-per-use”. De investeringskost en dus ook het risico ligt dus bij InOpSys en niet bij de klant. Het volledige concept is een groeiverhaal met internationaal potentieel dat Indaver verder wil uitbouwen. Indaver verwerft 100% van de aandelen die verdeeld waren over Gemma Frisus Fund, Aliad, Innovation Fund, PMV en Stellar Impact en enkele andere private aandeelhouders (Luc Varigas, KU Leuven professoren,…).

Overname verstevigt maatschappelijk rol van Indaver

De overname bestendigt de maatschappelijke relevantie van Indaver. Wereldwijde waterschaarste, industriële lozing met micropolluenten en de daaruit volgende steeds strengere lozingslimieten in de regelgeving zorgen ervoor dat hergebruik van gezuiverd water en recuperatie van waardevolle materialen urgent is. Zijstromen worden dus niet langer als afval beschouwd, maar als een product dat een nieuw leven verdient. Zowel Indaver als InOpSys zijn lid van KIS, het Vlaamse Kenniscentrum voor Innovatieve Saneringstechnieken die binnen de disciplines water, lucht en bodem technieken ontwikkelt, test, uitwerkt en opschaalt. Beide bedrijven zetten hierbij hun technologie in om Zeer Zorgwekkende Stoffen zoals bijvoorbeeld PFAS op een veilige manier uit de keten te halen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.