site_north_sea_port

België en Nederland sluiten akkoord over vervoer en opslag van CO2

België en Nederland hebben bekendgemaakt hoe het vervoer en de opslag van CO2 tussen België en Nederland kan verlopen. Deze eerste stap is belangrijk om de industrie in North Sea Port tegen 2030 de CO2-uitstoot met de helft te doen verminderen en tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

De lage landen ondertekenden donderdag een ‘Memorandum of Understanding’ over het afvangen, transporteren en opslaan van kooldioxide (CO2) die afkomstig zijn van industriële processen en energiecentrales die gebruikmaken van fossiele brandstoffen. Dit proces begint met het afvangen van de CO2-uitstoot, waarna het op een veilige manier wordt getransporteerd naar geschikte opslagplaatsen, zoals diepe ondergrondse formaties of lege olie- en gasvelden. Daar wordt de CO2 permanent opgeslagen, waardoor het niet in de atmosfeer terechtkomt en bijdraagt aan het broeikaseffect.

Lege gasvelden in Noordzee

De opslag is voor North Sea Port een belangrijke technologie om op korte termijn op grote schaal de CO2-uitstoot te reduceren. Naarmate elektrificatie, het gebruik van duurzame waterstof en het hergebruik van CO2 toeneemt, zal permanente opslag van CO2 minder nodig zijn. Om deze CO2 op te slaan kunnen lege gasvelden in de Noordzee worden gebruikt. Daarvoor moest het grensoverschrijdende transport van CO2 nog worden geregeld overeenkomstig het ‘London Protocol’.  Deze bilaterale akkoorden zetten de voorwaarden uiteen waaraan moet worden voldaan om dit transport tussen de twee landen toe te staan en benoemen tevens de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het afleveren van de noodzakelijke vergunningen voor het transport.

“De akkoorden laten toe dat de samenwerkingsprojecten in het grensoverschrijdende havengebied verder kunnen vorm krijgen”, aldus Daan Schalck, CEO North Sea Port. “Bedrijven zullen al voor 2030 CO2 afvangen en opslaan in plaats van uit te stoten. In het havengebied zullen diverse partijen investeren in CO2-terminals en pijpleidinginfrastructuur. Nu is een belangrijke eerste stap gezet om dergelijke infrastructuur over de grens heen te realiseren. Op die manier komen de realisatie van een klimaatneutrale haven en het behalen van de Europese klimaatdoelstellingen weer dichterbij.”

lees ook

Nieuw milieucertificaat voor North Sea Port

De ondertekening van het Memorandum of Understanding over de praktische regeling voor het vervoer en opslag van CO2 vond plaats in het kader van het Nederlandse Staatsbezoek aan België van 20 tot en met 22 juni. Federaal minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne, Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir, Waals minister van Klimaat en Energie Philippe Henry en Nederlands minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens zetten hun handtekening onder de akkoorden.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.