Maritieme_toegang_North_Sea_Port

North Sea Port krijgt Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Havenbedrijf North Sea Port heeft het Voka Charter Duurzaam Ondernemen in de wacht gesleept. Daarmee toont het havenbedrijf, samen met overheden en bedrijven, dat het verantwoordelijkheid neemt voor de impact van de havenactiviteiten op het klimaat, milieu en de samenleving.

Het Vlaams netwerk van ondernemingen (Voka) reikt het charter Duurzaam Ondernemen uit als erkenning aan bedrijven die zich inzetten voor duurzaam en verantwoord ondernemen. Iets wat North Sea Port het afgelopen jaar heeft gedaan binnen de eigen bedrijfsvoering in bij de ontwikkeling van de haven. Daarbij behaalde het opnieuw het milieucertificaat van de Europese havenvereniging ESPO voor de verduurzaming van de haveninfrastructuur, minder uitstoot en natuurontwikkeling. NSP zet ook in op de ontwikkeling van het bedrijventerrein (met ArcelorMittal en de Vlaamse overheid) voor circulaire activiteiten via North-C Circular.

Een delegatie van North Sea Port nam het charter in ontvangst

Deel van havenontwikkeling

In een bericht op de website stelt North Sea Port dat duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen essentieel zijn bij de verdere ontwikkeling van de haven. Dat is trouwens bepaald in het Strategisch plan Connect 2025. Het certificaat geeft een boost aan de inspanningen die bedrijven, overheden en het havenbedrijf leveren voor de omgeving en de veiligheid van het havengebied. “Het charter bevestigt ook de inspanningen en investeringen op vlak van energietransitie, waarbij wordt ingezet op waterstof, vermindering van CO2-uitstoot, elektrificatie en warmterecuperatie”, aldus North Sea Port.

lees ook

Maarten den Dekker nieuwe duurzaamheidstopman bij North Sea Port

Het charter geeft tot slot een extra stimulans om verder in te zetten op de circulaire economie om de industrie en bedrijven nu en in de toekomst te voorzien van hernieuwbare grondstoffen. Duurzaam Ondernemen is een Vlaams initiatief. Toch is het uitgereikt aan beide kanten van de landsgrens waardoor het een mooie erkenning is voor de duurzaamheidsinitiatieven in Vlaamse én Nederlandse zijde van de haven. Met het charter in de hand zal North Sea Port verder werken aan de realisatie van de 17 duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.