kerncentrale_Thiange
Kerncentrales in Thiange

Belgische stroomproductie stoot 13 procent meer CO2 uit

De Belgische stroomproductie stootte het afgelopen halfjaar 13 procent meer CO2 uit dan in dezelfde periode vorig jaar. De oorzaak is volgens een onderzoek van de UGent de sluiting van kernreactoren Doel 3 en Tihange 2. Dat schrijft persagentschap Belga op basis van een artikel in De Standaard op maandag.

Kernreactor Doel 3 sloot op 23 september vorig jaar, Tihange 2 kapte er mee op 1 februari. Met de sluitingen verloor het Belgische elektriciteitspark twee gigawatt aan CO2-arm vermogen. En dat verlies liet zich onmiddellijk voelen in de gemiddelde uitstoot van het Belgische elektriciteitspark. Postdoctoraal onderzoeker in energie-economie Sam Hamels (UGent) beschrijft in een onderzoek de gevolgen van de sluiting voor de CO2-uitstoot. Vergeleken met de periode februari-juli vorig jaar lag de CO 2-intensiteit in diezelfde periode dit jaar meer dan 13 procent hoger, van 148 naar 168 gram CO2 per kilowattuur. Bij die berekening is uitgegaan van een conservatief scenario, waarbij gascentrales 500 gram per KWh uitstoten.

Buurlanden

Wanneer de CO2-uitstoot wordt vergeleken met onze buurlanden dan blijkt dat de Nederlandse elektriciteitsproductie in 2022 349 gram per KWh uitstoot. In Frankrijk was dat 72 gram, in Duitsland 486 gram. Nederland en Duitsland gebruiken nog kolencentrales, dat doen wij niet. Opvallend is dat er aanzienlijke verschillen zijn van maand tot maand. In februari 2023 lag de CO2-uitstoot bijvoorbeeld 57 procent hoger dan een jaar eerder. In juli lag hij 33 procent lager. Veel heeft te maken met de productie van hernieuwbare energie. Vorig voorjaar was extreem zonnig, dit jaar was er meer wind, vooral dan in juli. 2022 was ook een jaar waarin de kerncentrales sterk presteerden.

lees ook

Zuhal Demir plant gesprek over Vlaamse participatie in Nederlandse kerncentrales

De stijgende energie uit hernieuwbare bronnen zoals zonne- en windenergie maakte het wegvallen van beide kernreactoren voor een kwart goed, zo blijkt uit het onderzoek. Daardoor daalde de algemene elektriciteitsproductie met ruim 5.000 gigawattuur. Een daling die niet is opgevangen door meer elektriciteit uit gascentrales. Was dat wel het geval geweest, dan lag het uitstootcijfer nog een pak hoger. De cijfers houden ook geen rekening met de in- en uitvoer van elektriciteit. De stijgende uitstoot heeft evenwel geen gevolgen voor de Belgische CO2-doelen, opgelegd door Europa. Die doelstellingen leggen tegen 2030 alleen een maximum aan uitstoot op aan sectoren als transport, woningen, lichte industrie en landbouw.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.