Windenergie Energietransitie

Energietransitiefonds stopt 25 miljoen euro in 21 nieuwe projecten

De federale overheid zet 24,2 miljoen euro opzij om 21 projecten te subsidiëren. Die projecten werken rond energietransitie en hebben voornamelijk betrekking op flexibiliteit en hernieuwbare energie, meldt persbureau Belga.

De bijna 25 miljoen euro komt uit de lade van het Energietransitiefonds. Dat fonds krijgt centen door de nucleaire taks die energieleverancier Engie moet betalen om de kerncentrales Doel 1 en 2 open te houden tot 2025. Het Energietransitiefonds werd opgericht in 2017 en zet in op onderzoek, ontwikkeling en innovatie op vlak van energie. Op tien november vorig jaar startte het fonds met een projectoproep voor ondersteuning in 2023. Bij het afsluiten van de inschrijven kwamen in totaal 51 projectvoorstelling op tafel.

21 projecten

De federale ministerraad moest uiterlijk op 31 mei beslissing over steuntoekenning aan de projecten. Volgens Belga zal de ministerraad vandaag het licht op groen zetten voor de projecten. “Het gaat om 21 oplossingen die ons minder afhankelijk maken van fossiel en het buitenland”, aldus minister Tinne Van der Straeten (Groen) aan Belga. Zodra de ministerraad het akkoord geeft, zal koning Filip de subsidiebesluiten ondertekenen en officieel overhandigen aan de laureaten. Die besluiten bevatten onder andere de motivering van het resultaat aan de kandidaten.

lees ook

Frixis: ‘Nieuwe Europese wetten brengen energietransitie in gevaar’

Het is nog niet officieel bekend welk exact bedrag van de totale 24,2 miljoen euro de geselecteerde projecten in de wacht slepen. Wel stelt het reglement dat het om minstens 100.000 euro en maximaal 5 miljoen euro gaat. “We hebben in ons land de brainpower én de wil om oplossingen uitte werken voor de uitdagingen van de toekomst. Met het Energietransitiefonds willen we die oplossingen kickstarten”, gaat minister Van de Straeten verder. Ze benadrukt ook dat via het fonds de expertise van de bedrijven kan worden aangesproken voor de versnelling van de energietransitie.

De volgende projectoproep vindt plaats vanaf uiterlijk 15 november 2023.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.