co2 reductie broeikasgas

Europese CO2-uitstoot gedaald met 2,8 procent

De uitstoot van koolstofdioxide (CO2) door verbranding van fossiele brandstoffen is vorig jaar met 2,8 procent gedaald in de Europese Unie. De grootste daling viel te noteren in de Benelux. In België daalde de CO2-uitstoot met 9,7 procent. De cijfers staan in een rapport van Eurostat.

Volgens het Europese statistiekbureau bedroeg de totale CO2-uitstoot door verbranding van fossiele brandstoffen (voor energiegebruik) vorig jaar 2,4 gigaton. Dat schrijft VILT, op basis van het Eurostat-rapport. De uitstoot is een daling van net geen drie procent (2,8) in vergelijking met een jaar eerder. “CO2-uitstoot door energiegebruik draagt in belangrijke mate bij aan de opwarming van de aarde en is verantwoordelijk voor ongeveer driekwart van alle door de mens veroorzaakte broeikasgassen”, stelt Eurostat. Volgens het bureau beïnvloeden factoren als huisvestingsnormen, transport- en industriële activiteiten, economische groei en de bevolkingsgrootte de CCO2-uitstoot.

Dalen én stijgen

In 2022 daalde de CO2-uitstoot, gerelateerd aan energieverbruik, in 17 van de 27 EU-lidstaten. De Benelux liet de grootste daling per land optekenen. Nederland (-12,8 procent), Luxemburg (-12 procent) en België (-9,8 procent) doen het opmerkelijk beter dan het Europese gemiddelde (zie grafiek). Opvallend is dat in 9 landen de uitstoot steeg. Bulgarije (12 procent) en Portugal (9,9 procent) steken met kop en schouders uit boven de andere lidstaten. Ook in landen als Malta, Estland en Spanje steeg de uitstoot. De Zweedse cijfers zijn niet opgenomen in de statistiek, omdat die onbetrouwbaar bleken.

Duitsland blijkt volgens Eurostat de grootste uitstoter, goed voor een kwart van de totale CO2-emissies in de Europese Unie. Polen en Italië volgen met 12,4 procent op ruime afstand. Eurostat merkt tegelijk op dat de CO2-uitstoot van vaste fossiele brandstoffen (bruinkool, olieschalie), licht zijn gestegen (3 procent). De emissies van aardgas daalden dan weer met 13 procent. Hier ziet het statistiekbureau een weerspiegeling in van de inspanningen door de EU-landen om de vrijwillige doelstelling voor de vermindering van gasvraag te halen.

lees ook

Tien grootste CO2-uitstoters zijn allemaal kolencentrales

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.