Belgische VUB-professor gaat in Oekraïne oorlogspuin recycleren

Het oorlogspuin dat zich torenhoog opstapelt in Oekraïne is niet verloren. Experts materiaalkunde zullen het beton recycleren en met die grondstoffen nieuw hoogwaardig beton fabriceren. Aan dat proces werkt ook een Belgische VUB-professor mee.
 

Chemisch ingenieur Hubert Rahier is door het Oekraïense bedrijf Sheldor aangezocht om mee te helpen met de recyclage van beton dat vernield werd door het oorlogsgeweld. De professor Fysische Chemie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) ontwikkelde, samen met andere Belgische en Nederlandse partners, een methode om beton volledig te recycleren, inclusief een groot deel van het cement. Met die grondstoffen kan nadien opnieuw hoogwaardig structureel beton worden gemaakt.

Onderdelen uit beton halen

Beton bestaat uit aggregaten zoals rivierkeien of grind, zand en een binder, meestal is dat cement”, verduidelijkt Rahier. “Je kan al die onderdelen weer uit het beton halen: zand en grind komen los uit het beton als je het mechanisch vermaalt. De fijnere fractie met daarin het cement moet opgewerkt worden tot het opnieuw bruikbaar wordt als binder.”

Voor al die verschillende stappen werkt Rahier samen met partners uit België en Nederland die elk hun expertise inzetten. Tijdens dat recyclageproces wordt er ook op gelet dat alles zo duurzaam mogelijk verloopt. Om cement bijvoorbeeld weer bruikbaar te maken en uit zijn chemische verbinding los te weken, wordt het cementpoeder in een speciaal daartoe ontworpen microgolfoven opgewarmd tot een temperatuur tussen 500 en 600 graden Celsius. “De oven werkt met elektriciteit die opgewekt wordt met zonnepanelen zodat het hele proces zonder extra koolstofuitstoot kan gebeuren.”

lees ook

Vlaanderen heeft Circulair Beton-akkoord

Gebombardeerde wijken

De expertise van Rahier kwam recent ter ore van een Oekraïense bedrijfsleider die het proces nu wil inzetten om het beton van gebombardeerde wijken in Oekraïne te recycleren en het ter plekke wil gebruiken voor de wederopbouw.

“Tegen het einde van het jaar zouden we operationeel moeten zijn”, zegt Rahier die nog benadrukt dat alle ingrediënten van het oude beton gerecycleerd zullen worden en het nieuwe beton dezelfde kwaliteit zal hebben, eventueel mits toevoeging van wat extra binder of cement. “De CO2-winst die je met ons procedé kan maken is enorm en bovendien heb je er geen extra grondstoffen voor nodig die je uit de natuur moet halen”, aldus Rahier.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.