BelOrta_veiling

BelOrta bekroond als ‘duurzaamheidskampioen’ door VN

Groente- en fruitveiling BelOrta is benoemd tot SDG duurzaamheidskampioen door de Verenigde Naties (VN). De coöperatie verkleinde in 2022 haar CO2-voetafdruk met 20 procent. De fruitveiling  ligt zo helemaal op schema om de doelstelling voor 2030 ruimschoots te halen. “Deze erkenning toont aan dat we goed bezig zijn, al is de weg nog lang”, zegt coördinator duurzaamheid Wim Hubrechts.

BelOrta werkt met 950 telers en is aanwezig in 75 landen wereldwijd, aldus een persbericht van VILT. De veiling is jaarlijks goed voor 620 miljoen verkochte stuks van meer dan 170 verschillende producten. Dat is samen goed voor 507 miljoen euro omzet. Bij de groenten komt deze omzet vooral via de verkoop van tomaten, komkommers, witloof en paprika. Wat fruit betreft zijn peren de grote koploper, gevolgd door aardbeien en appels. Export gebeurt vooral naar Frankrijk (30 procent), Duitsland (26 procent) en Nederland (21 procent). Binnen België is 80 procent bestemd voor de retail en 20 procent voor de groot- en kleinhandel. 

Verantwoord omgaan met de planeet

BelOrta kan meer dan terecht fier zijn op de jongste cijfers van het nieuwe duurzaamheidsrapport 2022. In 2021 realiseerde het bedrijf al een aanzienlijke vermindering van 28 procent in CO2-emissies ten opzichte van 2020. In 2022 zette die trend zich voort met een daling van 20 procent. Dat betekent dat de koolstofvoetafdruk van de veiling is gedaald van 6.579 ton CO2 in 2020 naar 3.959 ton CO2 in 2022. Daarmee komt BelOrta nu al in de buurt van het doel voor 2030. Dan mag het nog 3.816 ton CO2 uitstoten.

Grafiek: uitvoer BelOrta

Via de regeling voor gemeenschappelijke marktordening (GMO) kan BelOrta haar telers helpen om hun bedrijf verder te verduurzamen. Waar het aantal WKK-installaties de afgelopen jaren stabiel bleef, nam het aantal installaties van zonnepanelen toe van 195 in 2019 naar 281 in 2021. De elektrische productie steeg op die manier van ongeveer 7.500 MWh naar 14.500 MWh. De veiling merkt een groei van geïntegreerde gewasbescherming en precisielandbouw. “Op een toenemend aantal bedrijven is ook infrastructuur aanwezig om restanten van gewasbeschermingsmiddelen op te vangen en te verwerken.”

Verantwoord omgaan met mensen

Belorta zet zich ook in voor het welzijn van zijn medewerkers “Vorig jaar heeft het bedrijf het ‘BelOrta Ambassadeurschap’ geïntroduceerd om de betrokkenheid en tevredenheid van het team te versterken. Daarnaast heeft BelOrta actief input verzameld van medewerkers via het ‘Futureproof’-project, wat heeft geleid tot de implementatie van tal van ideeën”, verklaart directeur Philippe Appeltans. BelOrta’s lancering van het ‘Plezantste Legioen’, een zoektocht naar de plezantste sportclub van België, was dan weer een initiatief op vlak van maatschappelijke betrokkenheid.

lees ook

SDG Barometer: Bedrijven hebben steeds meer aandacht voor duurzaamheid

De inspanningen op vlak van duurzaamheid worden erkend door de VN. Unitar (United Nations Institute for Training and Research) beloont BelOrta voor die inspanningen in het kader van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). De VN erkent BelOrta zo als een voorloper in het realiseren van die SDG’s en bevestigt het voortdurende engagement van BelOrta voor een duurzamere wereld. “BelOrta blijft zich ook in de toekomst vastberaden inzetten op vlak van duurzaamheid en zal blijven zoeken naar innovatieve oplossingen om haar ecologische voetafdruk te minimaliseren, haar maatschappelijke betrokkenheid te versterken en gezonde, natuurlijke producten te leveren”, besluit Wim Hubrechts, coördinator duurzaamheid van BelOrta. 

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.