Besix Infra

Besix Infra en Engie plaatsen hoogste windturbine in Limburg

De hoogste windturbine (234 meter) in Limburg staat te draaien op de site van Besix Infra in Bilzen. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir huldigde het gevaarte officieel in samen met Besix (en filiaal Besix Infra),  projectontwikkelaar Engie, het publiek-private partnerschap Wind4Flanders en het gemeentebestuur van Bilzen.

Met een elektrisch vermogen van 4,2 megawatt zal de windmolen jaarlijks 10.500 megawattuur aan hernieuwbare energie opwekken, goed om het jaarlijks verbruik van 3.200 gezinnen te dekken. De geproduceerde hernieuwbare elektriciteit dient in de eerste plaats dienen om de bedrijfsprocessen van BESIX Infra in Bilzen te bevoorraden. De resterende twintig procent elektriciteit wordt in het elektriciteitsnet geïnjecteerd. De komst van de windturbine zorgt voor een vermeden CO₂-uitstoot van 4.800 ton per jaar, wat overeenkomt met het schrappen van 2.400 dieselwagens uit het verkeer.

Project Zuidwind

De windturbine maakt deel uit van het project Zuidwind, dat als doel heeft om het aantal windturbines in het industriegebied Genk-Zuid uit te breiden en de energietransitie voor de lokale industrie te versnellen. Engie heeft een aanzienlijk aandeel in dit project. Naast de windturbine bij Besix Infra zal het nog twee andere exemplaren installeren op industriële sites. Deze twee zijn inmiddels vergund en zullen naar verwachting in de loop van volgend jaar gebouwd worden. 

“In Vlaanderen investeren we al jaar en dag fors in hernieuwbare en groene energiebronnen zoals windmolens”, zegt minister Demir. “Met de huidige Vlaamse regering zijn we een versnelling hoger geschakeld: we zijn nummer 3 in Europa als het gaat om windenergie op land. Vanuit Vlaanderen moedigen we ook onze bedrijven aan om mee op die kar te springen door windturbines te plaatsen voor hun energieverslindende processen. In de industriezone van Genk-Zuid is het gebruik van groene energie en het dalen van de CO2-uitstoot meer dan welkom.”

Evoluerende markt

De markt van windturbines is de afgelopen jaren enorm geëvolueerd. In 2009 bouwde Engie al twee ‘eerste generatie’ windturbines op de voormalige site van Ford Genk, en nadien nog één in de buurt. Met een tiphoogte van ongeveer 150 meter en een vermogen van ongeveer 2 megawatt produceren deze een pak minder dan de nieuwe generatie windmolens. De nieuwe turbine bij Besix Infra zal evenveel produceren als de drie bestaande van Engie in het industriegebied Genk-Zuid samen.

“De windturbine staat in het midden op onze site van ruime 10 hectare. Onze visie is om te innoveren en om onze CO₂-uitstoot te verminderen. Zo zullen we jaarlijks tot enkele tienduizenden euro’s besparen op onze energierekening én onze ecologische voetafdruk verkleinen”, aldus Bart Verhulst van Besix Infra. Op termijn willen we de site en het kantoorgebouw nog verder vrij maken van fossiele brandstoffen en de haalbaarheid nagaan om eveneens batterijen te installeren, zodat we ook in windstille periodes beschikken over stroom.”

lees ook

Engie dient aanvraag in voor drie batterijparken

“Deze windturbine is opnieuw een (letterlijk) hoogtepunt voor Engie”, zegt Nicolas Van Den Abeele, Managing Director Renewables in België. “Met meer dan 210 onshore windturbines op de teller en een totaal geïnstalleerd vermogen van ongeveer 560 megawatt, zijn wij met ons partnerschap Wind4Flanders voortdurend op zoek naar nieuwe en innovatieve windprojecten om te ontwikkelen. Samenwerkingen als deze met Besix Infra helpen ons om onze ambitie waar te maken om tegen 2030 onze windcapaciteit op land te verdubbelen naar 1.000 megawatt en zo bij te dragen aan de globale ambitie om Net Zero Carbon te zijn tegen 2045.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.