composteerbare_kofficups

Composteerbare koffiecups zijn beste voor klimaat

Niet de aluminium cups, maar composteerbare koffiecapsules zijn de meest duurzame keuze voor het klimaat. Dat blijkt uit onderzoek aan de Nederlandse Wageningen Universiteit.

Elk jaar worden er in Europa miljarden koffiecapsules gebruikt. De koffie in de pads heeft veruit de grootste impact op het klimaat, maar ook het materiaal van de capsules zelf heeft een flinke afdruk. Die capsules bestaan uit uiteenlopende materialen, van aluminium tot conventioneel plastic en afbreekbare bioplastics. Wetenschappers van de Wageningen Universiteit hebben nu onderzocht wat de beste keuze voor het klimaat is, rekening houdend met de manier waarop de capsules bij het afval terechtkomen.

Composteerbaar plastic

“Het unieke aan dit onderzoek is dat we niet alleen naar de uitstoot van broeikasgassen hebben gekeken, want dat is maar een deel van het verhaal”, zegt projectleider Ingeborg Smeding. “Door ook rekening te houden met de circulariteit van de materialen krijgen we een breder perspectief op de duurzaamheid van de verschillende opties.” Voor die circulariteit werd uitgegaan van de Material Circularity Indicator (MCI), een van de meest complete instrumenten om recycleerbaarheid te meten.

De wetenschappers besluiten dat composteerbare plastic capsules het duurzaamst zijn, als rekening wordt gehouden met zowel uitstoot van broeikasgassen als circulariteit. Tenminste als de capsules ook daadwerkelijk worden gecomposteerd. Dan is hun MCI 100 procent (volledig circulair), hun materialen zijn niet fossiel en biodegradeerbaar. Zowel het koffiedik als het capsulemateriaal kunnen in de kringloop blijven omdat ze via de biosfeer ‘organisch gerecycleerd’ worden tot compost. En zelfs als ze bij het verkeerde afval terecht zouden komen, blijven ze duurzaam.

lees ook

Cordeel participeert in Grounds Up dat koffieafval circulaire toekomst geeft

Op de tweede plek komen aluminiumcapsules, ook weer op voorwaarde dat ze afzonderlijk worden ingezameld via de systemen die zijn ontworpen voor het retourneren van deze capsules. Want enkel in die systemen wordt zowel het aluminium gerecycleerd als de koffie gecomposteerd. Maar ook dan is de MCI aanzienlijk lager (ongeveer 60 procent). Bovendien is de kringloop niet helemaal gesloten omdat externe elementen zich ophopen in het aluminium, waardoor het na verloop van tijd minder soepel wordt. Op een verre derde plaats volgen capsules uit conventioneel plastic: noch de capsule, nog het koffiedik kunnen gerecycleerd worden, en de MCI ligt onder de 50 procent.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.