Antoine Wibrin - CEO van SoluCalc

De ecologische impact van waterverzachters

Hard water, water dat rijk is aan kalk, is een fenomeen dat veel Belgische bedrijven treft. Het heeft gevolgen voor leidingen en apparaten. Maar het heeft ook invloed op het water- en energieverbruik. Dit heeft ertoe geleid dat veel bedrijven zijn overgestapt op traditionele waterverzachters. Het is echter essentieel om de ecologische impact hiervan te analyseren. En meer bepaald om na te gaan hoeveel water er elk jaar wordt verbruikt. 

Er zijn drie grote soorten waterverzachters: de waterverzachter met ionenuitwisseling of zoutwaterverzachter, het magnetische anti-kalksysteem en de waterbehandeling met CO2. Klassieke zoutwaterverzachters zijn populair vanwege hun efficiëntie. Maar ze zijn nefast voor het milieu. Deze waterverzachters lozen immers tussen de 50 en 100 liter vuil water per week, alleen al voor een woning. Voor een bedrijf gaat het dus om nog meer water. Het met zout verzadigde water komt in het grondwater terecht en verstoort zo het ecosysteem. Bovendien is het werkingsproces van de zoutwaterverzachters gebaseerd op het gebruik van harsen die niet kunnen worden gerecycleerd.

Kalkrijk water is een fenomeen dat veel Belgische bedrijven treft

Antoine Wibrin – CEO van SoluCalc

Magnetische waterverzachters werken volgens het principe van de kristallisatie van calcium- en magnesiumionen. Hiervoor zijn voorzieningen met een hoog waterdebiet nodig, wat niet erg ecologisch is. De efficiëntie van dit proces wordt ook beïnvloed door de materialen van de installatie, afhankelijk van hun magnetische doorlaatbaarheid. De buitensporige dikte van de afvoerbuizen beïnvloedt de efficiëntie van de magneten. Bovendien mag de hardheid van het water niet hoger zijn dan 25-30°f, anders is de bescherming van de apparatuur tegen kalkaanslag niet langer gegarandeerd. 

Ecologisch verantwoord alternatief

Deze zorgwekkende realiteit maakt dat het van cruciaal belang is om bewuste keuzes te maken en de alternatieven te evalueren. Er bestaan ​​innovatieve systemen met ecologisch verantwoorde technologieën. Deze alternatieven bieden bedrijven de mogelijkheid om hun leidingen en apparaten te beschermen en tegelijkertijd hun ecologische voetafdruk te verkleinen. 

Het laatste type waterverzachters – de waterbehandeling met CO2 – biedt een dergelijke innovatieve oplossing. Dit systeem vermijdt de waterverspilling die typisch is voor zoutwaterverzachtingssystemen tijdens de regeneratie. Een ander voordeel van is dat ze geen essentiële mineralen uit het water halen die gunstig zijn voor de mens. Zoutvrije waterverzachters beschermen dus niet alleen het milieu, maar ook de gezondheid. 

lees ook

Bio Inx wil bio-inkt maken om organen te produceren

Bovendien maakt dit innovatieve proces gebruik van gerecycleerde industriële CO2. Dit maakt het een bijzonder duurzaam systeem. De componenten zijn volledig herbruikbaar, waardoor er minder afval is en de circulaire economie wordt bevorderd. 

De keuze voor een verantwoorde waterverzachter

Uiteindelijk vraagt (ook) ​​de keuze voor een waterverzachter om toekomstgericht denken. Traditionele zoutwaterverzachters zijn weliswaar effectief, maar hebben een aanzienlijke ecologische impact vanwege de lozing van vuil water en het gebruik van niet-recycleerbare harsen. Dankzij innovatieve systemen met ecologisch verantwoorde technologie, is het mogelijk om leidingen, apparaten en het milieu te beschermen, terwijl er ook rekening wordt gehouden met ieders welzijn. Ook bij de keuze voor een waterverzachter neem je verantwoordelijkheid tegenover de planeet en toekomstige generaties.  

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.