Ecopinie: Steeds meer duurzame jobs in Belgische banken

Duurzaamheid is een van de grootste uitdagingen van vandaag. Opvallend is ook dat er steeds meer gerapporteerd wordt over duurzaamheidsaspecten binnen financiële structuren zoals banken.

Een organisatie die helemaal geen rekening houdt met duurzaamheid, zou vandaag de dag eigenlijk gewoon niet meer mogen bestaan. Bijna elk bedrijf claimt dan ook duurzaam te zijn, maar helaas is het bij sommigen slechts een façade, en doen ze aan greenwashing.

Gelukkig zijn er meer en meer regelgevingen rond duurzaamheid binnen bedrijven. Zo moeten grote banken sinds 2017 verplicht rapporteren over niet-financiële onderwerpen, zoals duurzaamheid. Ook de Verenigde Naties hebben een framework opgesteld met Sustainable Development Goals. Het zijn doelstellingen om tegen 2030 een betere en duurzamere toekomst voor iedereen te bereiken. Het feit dat deze regels en doelstellingen er komen, toont aan hoe belangrijk duurzaamheid is geworden.

Meer rapportage

Ook in het bankwezen en andere financiële instellingen wordt vandaag de dag meer belang gehecht aan milieu en natuur, en wordt er steeds meer gerapporteerd over verschillende duurzaamheidsaspecten. Dat betekent bijvoorbeeld dat er meer verslagen over maatschappelijk verantwoord ondernemen worden gemaakt. Organisaties leggen daarin uit wat zij hebben gedaan om duurzamer te zijn. 

Er zijn verschillende redenen voor dat toenemende aantal duurzaamheidsaspecten. Organisaties willen oprecht een impact maken op de wereld, en willen dit nu meer dan ooit tonen. Het kan ook dat dit inderdaad een soort façade is, en dat er vooral getracht wordt om nieuwe klanten of medewerkers te lokken, of omdat regelgevers het dus eisen. 

Om die verslagen en andere duurzaamheidsaspecten te kunnen bolwerken, ontstaan er ook meer duurzame jobs. Vooral bij investeringsbanken en asset-managementbedrijven, bedrijven die portefeuilles van verschillende investeringen beheren, is er een grote vraag. Omdat er meer ESG-integraties – ESG staat voor Environmental, Social and Governance – zijn binnen dit type organisaties, of omdat ze door derden van buitenaf regels krijgen opgelegd, is er nood aan professionals die deze zaken nauwgezet kunnen opvolgen.

Grote vraag, beperkt aanbod

Daarom zijn een groeiend aantal banken op zoek naar ESG-managers of ESG-analisten. Dat zijn specialisten die zich bezighouden met alle ESG-aspecten en verschillende zaken gaan controleren. Hoe zit het bijvoorbeeld met de ecologische voetafdruk van onze organisatie? Ook een portfoliomanager heeft een belangrijke rol binnen financiële instellingen. Zij gaan beslissen of er al dan niet in een onderneming moet geïnvesteerd worden, door na te gaan of die bijvoorbeeld wel duurzaam is.

Nog niet veel werknemers beschikken over de juiste technische vaardigheden op dat gebied, terwijl wel steeds meer banken dergelijke ESG-professionals willen inschakelen. Dat zorgt dus voor een grote vraag die moeilijk ingevuld kan worden. Het ziet er bovendien niet naar uit dat de vraag naar dergelijke functies snel zal verdwijnen, gezien de toenemende aandacht voor het klimaat en de gevolgen ervan. Wij verwachten dan ook dat in de toekomst heel wat professionals zich om- of bijscholen om de groeiende vraag naar duurzame functies in te vullen. 

Dit is een ingezonden bijdrage van Stephen Fournier, senior consultant bij internationaal rekruteringskantoor Robert Walters 

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.