Verladers aan zet bij omarmen duurzaamheid

Ontsnappen aan het aspect duurzaamheid in de logistieke keten is niet meer mogelijk. Waar verladers het onderwerp jaren als buzz woord gebruikten, wachtten veel logistiek dienstverleners juist op initiatief en eisen van verladers. Hoe doorbreek je de vicieuze cirkel? Er liggen kansen voor het grijpen.

De markt vraagt om actie, duurzaam moet ook echt duurzaam zijn. Consumenten, onder leiding van Generatie Z, willen weten hoeveel uitstoot er bij een zending hoort. Bovendien heeft de EU aangekondigd dat grote ondernemingen (ruim 500 werknemers) vanaf begin 2024 emissiedata moeten gaan rapporteren. Het jaar erop zijn ook iets kleinere bedrijven (ruim 250 werknemers) aan de beurt. De rapportages moeten gaan over emissiedata in de categorie scope 1, scope 2 en scope 3. De eerste scope bevat vooral de directe eigen uitstoot en de laatste alle emissies uit de hele supply chain.

Doorbreek de vicieuze cirkel

Is het eenvoudig om het pad naar duurzaamheid in te slaan? Ja en nee. Duidelijk is dat iemand de vicieuze cirkel moet doorbreken waarbij logistiek dienstverleners wachten op duurzaamheidseisen van verladers. Logistiek dienstverleners willen weten aan welke eisen ze moeten voldoen en die opstelling is begrijpelijk omdat verladers in veel gevallen de rol van ketenregisseur vervullen. Het is daarom aan verladers om nu stappen te zetten. Ten eerste moeten ze de emissiedata uit de supply chain in kaart brengen, ten tweede duidelijkheid verschaffen aan vervoerders en logistiek dienstverleners. Als derde moeten ze uitzoeken of de huidige technologie binnen de organisatie in staat is om een helder beeld van emissies in de keten te creëren.

Helder beeld van keten creëren is ‘lastig’

Uit divers onderzoek blijkt inmiddels dat verladers dat nog niet zo eenvoudig vinden. Dat is voor velen al lastig als het gaat om ‘waar is mijn lading en wanneer komt deze aan’, maar helemaal als dit ook om uitstootgegevens van de verschillende onderliggende zendingen gaat. Of het nu onderzoeken zijn van Deloitte, EY of andere organisaties, ‘executives’ die werkzaam zijn voor verladers geven aan dat ze een grote behoefte hebben aan visibility. Ofwel: inzicht in statusinformatie, inzicht in prestaties van logistieke partners en nu dus ook inzicht in emissies die horen bij goederenverplaatsingen. Visibility creëren met één platform is zo goed als onmogelijk omdat hiervoor basisdata ontbreekt. Voor het meenemen van deze accurate data of emissiecijfers zijn extra interfaces nodig. Dat is kostbaar en omslachtig. Het is beter om gebruik te maken van een goed TMS, dat wel over deze data beschikt.

Onvoldoende kennis en tijd

Een van de redenen dat verladers het lastig vinden om de duurzaamheid van losse zendingen of de hele keten in beeld te brengen, is dat het ze aan tijd en kennis ontbreekt om met de juiste applicaties aan de slag te gaan. Aan de tools zelf ligt het dus niet. Die zijn beschikbaar, met de voetnoot dat sommige visibility tools dus wel inzicht geven, maar slechts over een deel van de supply chain. 

Emissiedata verwerken doe je met een TMS

Onder druk van consumenten en de EU is het nu tijd voor actie, in de vorm van het in kaart brengen van ketenemissies én het verzamelen en analyseren daarvan. Een TMS is hiervoor de aangewezen oplossing. Waarom een TMS? Dit is het centrale administratieve systeem voor het afhandelen van de orderstroom en het plannen, het uitvoeren en het verbeteren van de transportbewegingen. Het systeem maakt alles inzichtelijk wat hoort bij het verplaatsen en zelfs het plannen van goederen.

Uitstoot toeschrijven aan containers en artikelen

De adoptie van een TMS helpt je als verlader om een bepaalde hoeveelheid uitstoot toe te schrijven aan containers en artikelen. Een goed TMS is in staat tot het ophalen van data bij forwarders en/of vervoerders. Daarna kan het systeem aan de hand van duidelijke logistieke data berekeningen doen over bijvoorbeeld de CO2-uitstoot. Met een TMS dat is voorzien van de basisdata uit de logistieke keten is het relatief eenvoudig om uitstootrapportages te maken.

lees ook

Volg je emissies op de voet: TMS als motor van duurzame logistiek  

Wie wil, kan ook. Wacht alleen niet te lang…

Is het zo eenvoudig? Voor wie echt stappen wil maken op het gebied van duurzaamheid is er een weg, met behulp van een TMS. Hooguit is er nog de druk om – met het oog op de rapportage regelgeving – niet te lang te wachten met de selectie en implementatie van de software.


Dit is een ingezonden bijdrage van Tim van Beusekom, Account Executive bij Descartes System Group. Voor meer informatie over hun oplossingen kan je hier terecht.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.