Elia_Nassogne_ecologische_corridor

Elia en Ecofirst inspireren met succesvol beheer van ecologische corridors

Netbeheerder Elia heeft deze week deelgenomen aan een workshop van de Europese vzw Renewables Grid Initiative (RGI), over de ontwikkeling van ecologische corridors onder hoogspanningslijnen. Tien jaar geleden startte Elia het project, samen met Ecofirst dat verantwoordelijk is voor de aanleg van de corridors en onderzoek naar de voordelen voor de biodiversiteit.

De Belgische transitienetbeheerder Elia mocht meer dan dertig deelnemers verwelkomen en inspireren tijdens een workshop in Nassogne. Ze deelden hun terreinervaring voor de innovatieve manier van vegetatiebeheer sinds de start van het LIFE-project. Dat is opgebouwd door Elia en de Franse tegenhanger RTE. Onder hoogspanningslijnen gelden bijzonder strikte veiligheidsmaatregelen en -afstanden om incidenten te voorkomen en de bevoorradingszekerheid te waarborgen. In 2011 lanceerden RTE en Elia het LIFE-project met steun van de Europese Commissie en het Waalse Gewest.

Ecologische corridors

Het project had als doel om ecologische corridors te maken onder de hoogspanningslijnen om zo de biodiversiteit te versterken. De positieve resultaten hebben Elia aangespoord om het project verder te zetten zonder externe financiering. Zowel in België als Duitsland zijn dergelijke corridors aangelegd. Tegen 2030 wil Elia in beide landen 90 procent van haar boscorridors omvormen tot ecologische corridors. In België zit Elia al aan 800 hectare van de in totaal 1.150 hectare aan sites die ecologisch zijn ingericht.

“We willen onze lijnen zo goed mogelijk integreren in de omgeving”, zegt Pierre-Henri D’Haene, head of sustainability bij Elia. “Dit project heeft nu een nog grotere reikwijdte door ons duurzaamheidsprogramma ActNow. Met deze acties, die een belangrijk onderdeel van die plan vormen, willen we deze groene corridors innovatiever beheren. Bovendien kunnen we met dit project verschillende doelgroepen sensibiliseren over het belang van biodiversiteit in corridors. Door de positieve resultaten zijn we extra gemotiveerd om onze activiteiten verder te zetten.”

Positieve analyse

Ecofirst, dat de projecten in opdracht Elia uitvoert, heeft de impact van de corridors op de biodiversiteit bestudeerd. In het rapport ‘Creating green corridors under overhead lines – biological evolution’ analyseert Ecofirst de resultaten aan de hand van biologische inventarisaties van sites, soorten en habitats. Enkele conclusies:

  • Herstelacties bleken in 70 procent succesvol
  • In 82 procent is de biodiversiteit toegenomen
  • Ook het aantal soorten in LIFE-sites is gegroeid en wordt diverser

Uit de analyses van de inventarisaties blijkt dat de herstelde habitats het Natura 2000-netwerk aanzienlijk vergroten. Voor bepaalde habitats, zeker in open ruimtes, vertegenwoordigen de corridors tot tien procent van de Natura 2000-gebieden. Wat soorten betreft is de biodiversiteit in de boscorridors groot. Zo inventariseerden de onderzoekers:

  • 11 bedreigde soorten van de Waalse rode lijst
  • 14 door Natura 2000 beschermde vogelsoorten
  • 8 verschillende amfibiesoorten, 4 reptielensoorten, 67 vogelsoorten, 38 libellesoorten en 16 vleermuizensoorten

lees ook

UAntwerpen focust op biodiversiteit in onderzoeksplatform BIONEXT

Op één site waren er ook 151 plantensoorten en 43 vlindersoorten aanwezig, een record. “De resultaten in ons syntheseverslag over de voorbije tien jaar zijn veelbelovend”, aldus Gérard Jadoul, projectcoördinator Elia-RTE, Ecofirst. “Ondanks de uitdagingen zijn de resultaten zijn echt bemoedigend en overtreffen soms zelfs de verwachtingen. De aanleg van deze ecologische corridors werkt heel goed en versterkt de biodiversiteit. We zijn dan ook erg blij dat we dankzij het RGI onze ervaring kunnen delen met andere Europese landen.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.