Elia ©KimVlaeminck2022-2325

Elia bouwt in Oostende duurzaam service center voor offshore activiteiten

Elia en Haven Oostende hebben een concessieovereenkomst getekend voor de bouw van een offshore service center. Dat schrijft de Europese topspeler op vlak van elektriciteitstransmissie in een persbericht. De overeenkomst is een eerste stap in de realisatie van een nieuw polyvalent gebouw in het hart van de haven van Oostende.

De ondertekening vond plaats in aanwezigheid van burgemeester Bart Tommelein, de schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn en havenbaas Dirk Declerck. De locatie aan de kade is ideaal voor de interventies op zee. “Het service center wordt een belangrijk expertisecentrum voor hoogspanningsinfrastructuur op zee”, aldus Chris Peeters, CEO Elia Group. “Als netbeheerder willen we een koploper zijn en een rolmodel voor nieuw talent. Hoewel Elia Group in meerdere zeeën actief is, ligt de keuze voor Oostende voor de hand. Hier staat de wieg van de Europese offshore wind sector die de komende jaren een ongekende groei zal kennen.”

Nood aan bijkomende investeringen

De Noordzee wordt de elektriciteitscentrale van de toekomst. De Europese Commissie, de ministers van Energie en de staats- en regeringsleiders van 9 Europese landen hebben die gezamenlijke ambitie eind april nog versterkt tijdens de North Sea Summit in Oostende. Het opschalen van hernieuwbare energiebronnen en een doorgedreven elektrificatie van onze energie-intensieve industrie, zorgen voor snel bijkomende netinvesteringen. Door tijdig voldoende transmissiecapaciteit te voorzien, maken we ons energiesysteem onafhankelijker, weerbaarder en duurzamer, aldus Elia.

“We zijn enorm verheugd dat Elia Group en Haven Oostende elkaar gevonden hebben voor de bouw van een offshore service center”, bevestigt Dirk Declerck, CEO Haven Oostende. “Onze haven Oostende is dé offshore wind hub voor het zuidelijke deel van de Noordzee. Heel wat internationale topbedrijven actief in de bouw, het onderhoud en het operationeel houden van de energieproductie zijn gevestigd in Oostende. Dit is opnieuw een belangrijke stap in het kader van de energietransitie.”

Van 2,3 naar 6 GW tegen 2030

België heeft momenteel een totale offshore windcapaciteit van 2,3 GW (9 windparken) die tegen 2030 opgetrokken wordt naar 6 GW, dankzij de ontwikkeling van een tweede offshore windzone (Prinses Elisabeth zone). Daarnaast plant ons land bijkomende onderzeese interconnectoren om massale hoeveelheden wind uit andere zeegebieden aan land te brengen. Om die doelstellingen waar te maken, zal Elia in het komende decennium heel wat infrastructuur op zee bouwen, zoals het kunstmatige Prinses Elisabeth eiland en onderzeese interconnectoren met het Verenigd Koninkrijk (Nautilus) en Denemarken (TritonLink).

Om die infrastructuur te bouwen en te onderhouden is een uitvalsbasis aan land nodig. Elia kiest bewust voor Haven Oostende die een belangrijke hub is voor offshore wind. De Belgische windparken, offshore leveranciers en vele maritieme autoriteiten en administraties hebben er kantoren. “Als voormalig staatssecretaris van de Noordzee en Vlaams minister van Energie ligt de windindustrie me nauw aan het hart”, zegt burgemeester Bart Tommelein. “Ontwikkelingen van de offshore sector zullen we stimuleren. Blue growth is en blijft ontzettend belangrijk voor onze stad.”

lees ook

Zes windhavens bundelen krachten om Europese doelstelling te halen

Duurzaam ontwerp

De tender voor het ontwerp van het gebouw is afgelopen week gelanceerd. Deelnemende architectenbureaus krijgen de opdracht om een duurzaam gebouw te ontwerpen met internationale uitstraling en diverse functies. Zo krijgt het gebouw op de eerste verdieping een polyvalente ruimte (500 m²) die zal dienen als offshore expertise- en bezoekerscentrum. Het toegekende concessiegebied beslaat een oppervlakte van ca. 3000 m2 en huisvest diverse activiteiten zoals een controlekamer die Elia’s offshore activiteiten monitort en een magazijn met werkmateriaal en reserveonderdelen.

In de kantoren zullen tot 30 mensen werken waarvan tweederde techniekers zijn die geregeld de zee opgaan voor inspecties en onderhoudswerken. De site heeft een louter administratieve en operationele functie. Er worden geen hoogspanningsinstallaties of hoogspanningsmasten voorzien. Eind 2025 wordt het gebouw in gebruik genomen. “De blauwe economie, waar offshore windenergie deel van uitmaakt, levert een zeer grote bijdrage aan de missie van Haven Oostende, namelijk het creëren van duurzame, lokale jobs”, besluit Charlotte Verkeyn, Voorzitter Haven Oostende en Schepen van Ondernemen Oostende.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.