powerofflex_elia

Elia-studie pleit voor wijdverspreide flexibele consumptie

Elia Group heeft een nieuwe studie gepubliceerd over een andere manier van elektriciteit consumeren die zowel de consument als het elektriciteitssysteem ten goede komt. Doordat mobiliteit en verwarming steeds meer elektrisch gebeuren en ook de industrie overschakelt naar elektrische processen, wordt het mogelijk om het verbruik uit te stellen en bij voorkeur te consumeren als de elektriciteit het goedkoopst is.

Als het ’s nachts waait, is het opladen van een elektrische auto bijvoorbeeld veel goedkoper dan tijdens de duurdere avondpiek, stelt de studie. Door het verbruik beter af te stemmen op de beschikbare (hernieuwbare) productie, wordt ook het elektriciteitssysteem efficiënter gebruikt waardoor minder investeringen in nieuwe capaciteit nodig zijn om piekverbruik op te vangen. Omdat flexibele consumptie zovele voordelen heeft, zet Elia Group het thema terug op de agenda. Er zijn nog te veel obstakels om flexibel elektriciteitsverbruik op grote schaal mogelijk te maken. Het is niet gebruiksvriendelijk waardoor er onvoldoende consumenten zijn die hun flexibiliteit ter beschikking stellen. Samenwerking met de volledige energiesector is cruciaal. Er is dringend nood aan een gezamenlijke aanpak om het complexe beheer van miljoenen elektrische apparaten zo efficiënt mogelijk te managen.

Drie actiepunten

In haar studie identificeert Elia Group drie belangrijke acties om flexibiliteit aan de consumentenzijde te ontsluiten. Consumenten financieel belonen voor hun flexibiliteit is er één van. Leveranciers van energiediensten vlot toegang geven tot data is een tweede aspect. Tot slot pleit de studie ervoor standaarden voor elektrische apparaten af te stemmen op flexibele consumptie.

“We verwachten niet dat elke consument een expert in flexibiliteit wordt”, aldus Elia. “Flexibel elektriciteitsverbruik zal stilaan ingeburgerd raken en onze manier van consumeren bepalen. Elke eigenaar van elektrische apparaten (EVs, batterij, warmtepomp) die flexibel ingezet kunnen worden, kan deelnemen aan de energiemarkt. We verwachten dat velen hiervoor een beroep zullen doen op leveranciers van energiediensten. Om die flexibiliteit mogelijk te maken moeten marktspelers samenwerken aan een nieuw marktontwerp. Een ontwerp dat innovatie aanmoedigt en de integratie van flexibiliteit mogelijk maakt. Dat kan via dynamische nettarieven, bij uitrol van digitale meters voorrang geven aan consumenten met flexibele apparaten, maar ook via energietarieven aan groothandelsprijzen en betere informatie.

Ecosysteem voor data

De studie van Elia maakt duidelijk dat er nood is aan een veilig ecosysteem dat ‘bijna real-time’ data-uitwisseling ondersteunt. Dit zal commerciële marktpartijen de mogelijkheid geven om consumentendiensten aan te bieden, conform aan de Europese regels rond data. Als derde punt pleit Elia voor minimale vereisten op vlak van flexibiliteit voor elektrische apparaten. Daarvoor kijkt Elia richting de Europese beleidsmakers die een flexibel label kunnen creëren dat de consument volledige transparantie geeft over het flexibiliteitspotentieel van hun toestellen.

lees ook

Elia Group, re.alto en Elli werken samen om elektrische voertuigen sneller te integreren in het net

“Flexibiliteit moet plug-and-play zijn”, zegt Catherine Vandenborre, CEO Elia Group. “Als het gemakkelijk toegankelijk is, kunnen we het potentieel maximaal benutten. Onze voorgestelde acties zullen meer innovatie en concurrentie brengen in de energiesector. Het zorgt voor een nieuw ecosysteem waarin nieuwe en bestaande dienstverleners oplossingen aanbieden die zowel consumenten als het elektriciteitssysteem ten goede komen. Als we de verwachte toename in elektrificatie niet goed managen, zullen we de ene uitdaging na de andere hebben. Het wordt tijd om ons te focussen op de hindernissen die flexibele elektriciteitsconsumptie vandaag belemmeren.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.