bouwsector beton

Elke dag 10 voetbalvelden onder het beton

In Vlaanderen verdwijnt nog elke dag een oppervlakte van ongeveer tien voetbalvelden onder asfalt of beton. Al neemt de snelheid wel af. Vlaanderen is een van de meest volgebouwde regio’s in Europa en wil ontharden in de strijd tegen de klimaatverandering, wateroverlast en de toenemende droogte. Tussen 2013 en 2021 kwam er maar liefst 14.827 hectare verharding bij, of gemiddeld meer dan 5,1 hectare per dag.

De cijfers komen uit het Betonrapport 2024 van Natuurpunt en Breekijzer, waar HOGent aan meewerkte. Met een verhardingsgraad van 15,2 procent is Vlaanderen één van de slechtste leerlingen van de Europese klas. Een kwart van de verharding ligt in landbouw- en natuurgebied, de overige driekwart in harde bestemmingen zoals woon- en industriegebied. Voor elke Vlaming is er zo’n 311 vierkante meter verhard. Machelen scoort het slechtst, met een verhardingspercentage van 53 procent. Maar Antwerpen spant de kroon wat de snelheid van verharding betreft: elke vier dagen komt er een hectare bij.

Nieuwe vuistregel

Om tegen 2040 geen ruimte meer in te nemen, en de verharding zelfs met 20 procent terug te dringen buiten de steden, zullen we nog een stevig tandje moeten bijsteken, zegt Peter Lacoere van het HOGent-onderzoekscentrum Duurzaam Ruimtegebruik en Mobiliteit. Dat wordt steeds moeilijker. Sinds de aankondiging van de Betonstop in 2016 gaat het zelfs al over een verdubbeling: van zo’n 10.000 naar een dikke 20.000 hectare netto te ontharden. Dat komt overeen met een inspanning van 1 vierkante meter per Vlaming per jaar, en dat tot 2050.

Volgens Natuurpunt is de ommezwaai eigenlijk heel eenvoudig met een nieuwe vuistregel: wordt er ergens een vierkante meter verhard, dan moet er elders 2 vierkante meter onthard worden. Er zijn ook enkele positieve trends. Zo toont het Betonrapport dat de verhardingssnelheid de laatste jaren stagneert. En 43 gemeenten zijn er in geslaagd om netto te ontharden in landbouw- en natuurgebieden. Dat wil nog niet zeggen dat zij de eindmeet hebben bereikt, maar het zijn alvast positieve, inspirerende voorbeelden voor Vlaanderen en andere lokale besturen, zegt Natuurpunt.

lees ook

Startschot Green Deal Natuurinclusieve parkeerterreinen gegeven

Betonmeter

“De globale gegevens voor Vlaanderen waren op zich al bekend”, gaat Lacoere verder. “Maar de Betonmeter splitst ze nu ook op per gemeente. Dat biedt gemeentebesturen interessante data over hoever ze moeten gaan in hun ruimtelijk beleid en ontharding. Veel gemeenten onderschatten hun bijkomend ruimtebeslag als de toegenomen verharding. Het zijn op zich ook vaak kleine toenames jaar in, jaar uit, maar veel kleintjes maken wel een grote. De tool heeft absoluut de bedoeling om het bewustzijn van gemeentebesturen en andere beleidsmakers hierover te vergroten.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.