Embuild Vlaanderen: ‘bouwsector legt de lat hoger voor energiezuinige gebouwen’

Naar aanleiding van het vernieuwde klimaatplan van de Vlaamse regering, beklemtoont Embuild Vlaanderen dat de bouwsector alle zeilen bijzet om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren. Zowel bij nieuwbouw als bij de renovatieverplichting voor nieuwe eigenaars ligt de lat in Vlaanderen stelselmatig hoger dan de EU voorschrijft.

Conform het verstrengingspad richting energielabel A voor alle gebouwen bereidt de sector zich voor om tijdig de nodige capaciteit te voorzien. Daarom vraagt Embuild Vlaanderen om dat ambitieuze langetermijnpad nu te vrijwaren zonder halverwege de spelregels nog te veranderen. “Want zowel de opdrachtgevers als de bouwbedrijven hebben nood aan rechtszekerheid”, klinkt het bij Embuild Vlaanderen.

Concrete maatregelen

Volgens Embuild Vlaanderen pak je de klimaatuitdaging aan met concrete, effectieve en coherente maatregelen. Zo legt Vlaanderen de lat hoger dan Europa om gebouwen energiezuinig te maken. In maart heeft het Europees parlement een nieuw pakket aan maatregelen goedgekeurd, maar in Vlaanderen ligt de lat stelselmatig hoger dan hetgeen de EU nu voorschrijft om finaal energielabel A te bereiken.

Dat moet ook blijken uit onderstaande maatregelen:

  • alle nieuwbouw moet in Vlaanderen vanaf 2025 fossielvrij zijn, terwijl de EU 2028 naar voor schuift. Voor overheidsgebouwen of publieke ruimtes is dat 2026
  • hernieuwbare energieproductie bij nieuwbouw en ingrijpende renovaties zijn vandaag al verplicht in Vlaanderen, de EU schuift 2028 voor nieuwbouw naar voor en zelfs 2032 voor renovaties
  • nieuwe eigenaars moeten in Vlaanderen nu al binnen de vijf jaar hun gebouw renoveren tot minimaal energielabel D, terwijl de EU dat voor woningen tegen 2033 en voor andere gebouwen tegen 2030 wil
  • het verstrengingspad voor energierenovaties in in Vlaanderen nagenoeg bekend. De Vlaamse overheid legt opeenvolgend in 2028 en 2035 de lat steeds hoger voor energierenovaties om finaal label A op te leggen voor woningen in 2040 en voor appartementen in 2045. Dat is respectievelijk tien en vijf jaar vroeger dan de Europese vereiste

Embuild merkt bovendien op dat het Vlaams energiebeleid ook coherent is met het asbestverwijderingsbeleid.

lees ook

Online instrument Groenblauwpeil breidt uit naar overheden en professionals 

“Met effectieve en coherente maatregelen over de beleidsdomeinen heen maak je het verschil”, zegt Marc Dillen van Embuild Vlaanderen. “Zo hebben we in Vlaanderen ook een. De verkoop van een woning gaat sinds vorig jaar gepaard met een asbestattest. Dat attest informeert je over de aanwezige asbest en de risico’s. Verwijder asbest vooraleer je renoveert. Asbest komt voor in meer dan 3.500 toepassingen. Reden te meer om een professional in te schakelen voor het veilig en grondig verwijderen ervan, want door de toenemende verwering nemen de gezondheidsrisico’s toe.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.