petroleum olie

Energieagentschap IEA verwacht kleinere olievraag

Het internationaal Energieagentschap benadrukt in een rapport de noodzaak voor een snellere implementatie van schone energietechnologieën om tegen 2050 de netto nuluitstoot doelstelling te behalen. Tegelijk verwacht het agentschap dat de vraag naar olie dit jaar lager zal uitvallen dan eerst gedacht.

De jaarlijkse update van het Internationaal Energieagentschap (IEA) toont significante vooruitgang in het afgelopen jaar met records wat betreft verkoop van elektrische auto’s, toename van de capaciteit voor hernieuwbare energie en recordinvesteringen in schone energie. Voor 2023 gaat het agentschap nu uit van een stijging van het wereldwijd verbruik van olie met 2,2 miljoen vaten per dag. Dat zijn 220.000 bijkomende vaten minder per dag in vergelijking met de voorspelling een maand geleden. Op zich goed nieuws, al blijft ook het nieuwe cijfer daarmee op recordkoers.

Innovatie blijft nodig

De dalende vraag naar olie is volgens het Energieagentschap sterk afhankelijk van de regio. In Europa ziet IEA de vraag verminderen te midden van een aanhoudende vertraging van de industriële activiteit. Het agentschap schrijft in het rapport dat een sterke internationale samenwerking noodzakelijk is om de vooruitgang wereldwijd te verspreiden. Hoewel sommige sectoren, zoals elektriciteitsopwekking en personenauto’s sneller overgaan op schone energie, is er nog steeds innovatie nodig voor sectoren zoals de zware industrie en langeafstandstransport.

Het Tracking Clean Energy Progress beoordeelt meer dan 50 onderdelen van het energiesysteem en benadrukt de noodzaak aan actie en innovatie. Ondanks positieve ontwikkelingen voldoen veel sectoren nog niet aan de internationale klimaatdoelen. Nochtans is er vooruitgang geboekt op gebied van productiecapaciteit van batterijen voor elektrische voertuigen, de implementatie van zonne-energie en energiezuinige gebouwen.

lees ook

‘Olievraag zal al tegen 2028 verschrompelen’

Ondanks die positieve evolutie spreekt het Energieagentschap de noodzaak uit van meer beleidsondersteuning en investeringen om een bredere en snellere overgang naar schone energie te bevorderen. Alleen op die manier kan de klimaatdoelstelling om tegen 2050 een netto nuluitstoot te bereiken, effectief worden gerealiseerd.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.