EU

Europa’s nieuwe voorstel moet greenwashing en misleidende milieuclaims voorkomen 

De Europese Commissie komt met een voorstel op de proppen die ervoor moet zorgen voor een overkoepelende regelgeving tegen greenwashing en misleidende milieuclaims. Met het voorstel wil Europa consumenten beschermen wanneer hun aankopen door bedrijven als duurzaam worden gepresenteerd.  

De Europese Commissie stelde gisteren de gemeenschappelijke criteria voor tegen greenwashing en misleidende milieuclaims. In het persbericht beschrijft de commissie hoe het de consumenten wil beschermen zodat die duurzame keuze kan maken. De criteria moeten de consument meer duidelijkheid en zekerheid geven dat wanneer iets als ‘groen’ wordt verkocht, het dat ok effectief is. Tegelijk krijgt de consument betere informatie om milieuvriendelijke producten en diensten te kunnen kiezen.  

Duurzame bedrijven steunen 

Volgens Europa hebben ook bedrijven baat bij de criteria. “Zij die echte inspanningen leveren om de ecologische duurzaamheid van hun producten te verbeteren, zullen gemakkelijker door consumenten worden herkend en beloond”, aldus de commissie. Uit een studie uit 2020 blijkt dat meer dan de helft (53 procent) van de milieuclaims in de EU vaag, misleidend of zelfs ongegrond was. 40 procent was niet onderbouwd. Het gebrek aan regelgeving leidde greenwashing en zorgde voor een ongelijk speelveld op de EU-markt, in het nadeel van echt duurzame ondernemingen. 

“Groene claims zijn overa: oceaanvriendelijke T-shirts, koolstofneutrale bananen, bijenvriendelijk sap, 100 procent CO2-neutrale leveringen, enzovoort”, zegt Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal. “Jammer genoeg worden deze claims maar al te vaak gemaakt zonder enige staving of rechtvaardiging. Veel Europeanen willen met hun aankopen bijdragen aan een duurzamere wereld. Zijn moeten de claims kunnen vertrouwen. Met dit voorstel geven we de consument zekerheid dat wanneer iets als ‘groen’ worden verkocht, het dat ook is.” 

Milieulabels reguleren  

Het voorstel moet de wildgroei aan nieuwe overheids- en particuliere labels aanpakken. Het gaat om alle vrijwillige claims over de milieueffecten, aspecten of prestaties van een product, dienst of de handelaar zelf. Claims die onder bestaande EU-regels vallen, zoals de milieukeur, vallen niet onder het voorstel omdat de huidige wetgeving ze al als betrouwbaar waarborgt. Voordat een onderneming een ‘groene claim’ maakt, zal die onafhankelijk moeten worden geverifieerd. Verschillende regels zullen zorgen voor een ondubbelzinninge communicatie over de claims.  

In het voorstel worden ook milieulabels gereguleerd. Op dit moment zijn er minstens 230 labels en dat zorgt voor verwarring en wantrouwen bij de consument. Om de wildgroei tegen te gaan, zullen overheden geen nieuwe labelingsregelingen meer mogen vaststellen, tenzij ze zijn ontwikkeld op EU-niveau. Nieuwe particuliere regelingen moeten een grotere milieuambitie tonen dan bestaande regelingen en ze moeten een voorafgaande goedkeuring krijgen.  

lees ook

Kwart ‘dondergroene’ beleggingsfondsen passen duurzaamheidsclaim aan

Het voorstel dat nu op tafel ligt, zal volgens de gewone wetgevingsprocedure moeten worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad.  

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.