Antwerpse haven
Antwerp, Belgium - 1 June 2020: the Port House during golden hour in Antwerp. A building designed by architect Zaha Hadid in the port of Antwerp. - Beeld: Shutterstock

CO2-project in Antwerpse haven krijgt megasubsidie uit Europees innovatiefonds

Met een gezamenlijk project in de Antwerpse haven, genaamd Kairos@C, ontvangen chemiebedrijven Air Liquide en BASF een recordbedrag aan subsidies uit een Europees innovatiefonds. Dit innovatiefonds is bedoeld om grootschalige projecten voor energietransitie mogelijk te maken en stelt daarvoor 1 miljard euro ter beschikking. 

Kairos@C werd vorig jaar samen met zes andere projecten geselecteerd voor het innovatiefonds. Destijds was het nog niet bekend hoe hoog dit fonds zou zijn. Inmiddels is bekend dat het project een financiering van 360 miljoen euro ontvangt: meer dan een derde van de totale subsidiepot. 

Air Liquide en BASF behoren op dit moment tot de grootste CO2-uitstoters van ons land. Met het oog op de Europese klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 willen ze daar iets aan doen. Daarom investeren de bedrijven gezamenlijk in een hele keten voor carbon capture and storage (CCS). Oftewel: het afvangen van CO2 bij hun installaties en het ondergronds opslaan van dit broeikasgas. De Europese steun is nodig om deze dure nieuwe technologie toe te passen. 

Wat zijn Air Liquide en BASF van plan?

Air Liquide en BASF zijn van plan om bij vijf van hun chemische installaties afhangsystemen te installeren waardoor CO2 niet langer de lucht in wordt geblazen. Via een pijpleidingnetwerk wordt het gas in de haven afgevoerd. Vervolgens wordt het definitief ondergronds opgeslagen in oude gasvelden op de Noordzee. 

Er zijn twee mogelijke routes om de CO2 bij de daarvoor bestemde locaties in de Noordzee te krijgen:

  • Transport per pijplijn naar Rotterdam
  • Het overladen in speciale schepen

Voor de laatste optie moet er een fabriek worden komen die het gas eerst vloeibaar maakt.

Opstapje voor grotere CO2-vermindering

Het project van Air Liquide en BASF moet ervoor zorgen dat er in 10 jaar een totaal van 14 miljoen ton minder CO2 wordt uitgestoten. Een belangrijker gevolg, is dat het project een eerste stap is richting een veel uitgebreidere CO2-afvangoperatie. Naast Liquide en BASF zijn er namelijk nog veel meer grote CO2-uitstoters die dezelfde techniek kunnen toepassen. 

Met het Antwerp@C project kan de 18 miljoen ton CO2 die wordt uitgestoten in het havengebied sterk worden teruggedrongen. Hier zit wel een prijskaartje aan. Als naast BASF en Air Liquide ook Borealis, ExxonMobil, INEOS en TotalEnergies meedoen, zal het totale pakket naar schatting 3 miljard euro vereisen. 

Dankzij het project van BASF en Air Liquide kan alvast een deel van een gemeenschappelijk pijpleidingennetwerk worden opgezet. Dit legt de weg open voor andere bedrijven die hier in de toekomst op kunnen aansluiten. Het project is dan ook een opstapje om een veel grotere CO2-vermindering in Antwerpen te realiseren. Dat verklaart precies waarom Europa bereid is om een dergelijk groot bedrag te investeren.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.