Stedelijke Logistiek Gent
foto: Martin Corlazzoli

Gent wil tegen 2030 emissievrije logistiek in de binnenstad

De Stad Gent wil als een van de eerste Vlaamse steden emissievrije logistiek mogelijk maken in de binnenstad. Daarvoor heeft het stadsbestuur een nieuw plan opgesteld. Wie binnen de R40 leveringen doet, zal dat vanaf dan dus zoveel mogelijk uitstootvrij moeten doen. De Stad start zelf ook met enkele initiatieven.

In het ‘Plan Stedelijke Logistiek’ stelt de Stad een duidelijke ambitie tegen 2030: een stadslogistiek die binnen de R40 zoveel mogelijk uitstootvrij is. Omdat de ene logistieke stroom de andere niet is, wordt het plan gefaseerd ingevoerd en houdt het rekening gehouden met verschillende factoren zoals het type voertuig en de logistieke stroom. Zo verloopt bouwlogistiek met veel zwaardere voertuigen dan pakjeslevering.

Voldoende tijd

“2030 lijkt nog ver weg, maar het is belangrijk dat de logistieke sector voldoende tijd krijgt om zich hierop voor te bereiden”, zegt Sofie Bracke, schepen van Economie. “Daarom werken we ook in verschillende fasen. Daarnaast vragen we aan de Vlaamse overheid een uniform kader zodat de regels overal dezelfde zijn.” Het doel van het plan is om de verkeersveiligheid en leefkwaliteit te verhogen, de bereikbaarheid te garanderen en het economisch weefsel te versterken. Per week worden immers 7.000 ton goederen de R40 binnengebracht via 40.000 ritten van bestel- en vrachtwagens, bouwlogistiek niet meegerekend. Dagelijks worden 10.000 tot 20.000 pakjes geleverd in de binnenstad.

De aanpak focust niet alleen op duurzame voertuigen, maar ook op het verminderen van goederenstromen via bundeling. Andere focuspunten zijn een betere belevering naar handelaars, ruimte voor logistiek en een meer uitgewerkte minder hinder-aanpak bij werken. “Logistiek verkeer heeft een erg grote impact op de leefkwaliteit en de veiligheid in onze stad”, verklaart Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit. “Daarom is het belangrijk om dat verkeer zo veel mogelijk te verduurzamen. Met het plan logistiek zetten we alvast een stap in de goede richting.”

lees ook

Meer emissievrije pakjesleveringen in Gent via minihubs

In het kader van het plan opende de Gent deze week al een minihub aan de Ham (zie Lees Ook). PostNL gebruikt die hub om van daaruit leveringen binnen de R40 met vrachtfietsen te doen. Een tweede initiatief situeert zich aan het voormalige FNAC-gebouw. Daar worden binnenkort bouwmaterialen geleverd via het water. Verder dient de Stad Gent bij de Vlaamse overheid een aanvraag in voor drie pilootprojecten. Het volledige Plan Stedelijke Logistiek is hier te downloaden.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.